Çerez
Politikası

Bu çerez politikası, W3yz ve ilgili şirketinin www.w3yz.com'da, web sitelerimizde, mobil uygulamamızda, çevrimiçi ürünümüzde ve w3yz'in işlettiği ve bu politikaya bağlantı veren diğer web sitelerinde çerezleri ve ilgili teknolojileri nasıl kullandığını açıklar.

Biz, Şirket Adı, olarak güvenliğinize önem veriyor ve bu Çerez Politikası ile siz sevgili ziyaretçilerimizi, web sitemizde hangi çerezleri, hangi amaçla kullandığımız ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konularında kısaca bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, çerezler vasıtasıyla, ne tür kişisel verilerinizin hangi amaçla toplandığı ve nasıl işlendiği konularında, kısaca bilgi sahibi olmak için lütfen bu Çerez Politikasını okuyunuz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.


Çerezler, kullanıcıların web sitelerini daha verimli bir şekilde kullanabilmeleri adına, cihazlarına kaydedilen küçük dosyacıklardır. Çerezler vasıtasıyla kullanıcıların bilgilerinin işleniyor olması sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kullanıcıların bilgilendirilmeleri ve onaylarının alınması gerekmektedir. Bizler de siz sevgili ziyaretçilerimizin, web sitemizden en verimli şekilde yararlanabilmelerini ve siz sevgili ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerinin geliştirilebilmesini sağlamak adına, çeşitli çerezler kullanmaktayız.


Zorunlu çerezler, web sitesine ilişkin temel işlevleri etkinleştirerek web sitesinin kullanılabilir hale gelmesini sağlayan çerezlerdir. Web sitesi bu çerezler olmadan düzgün çalışmaz. Siteyi kullandığınız sürece bu çerezler kabul edilmiş sayılacaktır.


Performans çerezleri, ziyaretçilerin web sitesine ilişkin kullanım bilgilerini ve tercihlerini anonim olarak toplayan ve bu sayede web sitesinin performansının geliştirilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.


Fonksiyonel çerezler, kullanıcıların web sitesine ilişkin geçmiş kullanımlarından yola çıkılarak gelecekteki ziyaretlerinde tanınmalarını ve hatırlanmalarını sağlayan ve bu sayede web sitelerinin kullanıcılara dil, bölge vb. gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmasına olanak tanıyan çerezlerdir.


Reklam çerezleri, üçüncü taraflara ait çerezlerdir ve web sitelerinde ziyaretçilerin davranışlarını izlemek için kullanılırlar. Bu çerezlerin amaçları, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik ilgilerini çekecek reklamların gösterilmesine yardımcı olmaktır ve sorumluluğu çerez sahibi üçüncü taraflara aittir.


Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.


Web sitemizde, şüpheli eylemlerin tespiti yoluyla güvenliğin sağlanması, kullanıcıların tercihleri doğrultusunda işlevsellik ve performansın artırılması, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile bu hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması, sözleşmesel ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi amaçlı çerezler kullanmaktadır. Ayrıca kullanıcıların daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcılar ile buluşturulabilmesi amacıyla reklam çerezleri ve üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı da söz konusudur.


Tüm bu açıklamalardan sonra, hangi çerezlerin kullanılacağı konusu, tamamen kullanıcılarımızın özgür iradelerine bırakılmıştır. Çerez tercihlerinizi, tarayıcınızın ayarlarından silerek ya da engelleyerek, web sitemize adım attığınız anda yönetebilir ya da gelecekte, istediğiniz zaman bu ayarları değiştirebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamıza göz atabilir ya da bizlerle info@w3yz.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Gizlilik
Politikası

W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“W3YZ”, “Şirket") olarak, kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, internet sitelerimizde ve kurumsal süreçlerimizde kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler ve çalışanlarımızdır. W3YZ olarak internet üzerinden web tabanlı ve bulut üzerinde çalışan servislerimiz (“Servisler”) üzerinden hizmet vermekteyiz. Bu aydınlatma Metni söz konusu yazılım, site ve uygulamaların tamamını kapsamaktadır.

İnternet Sitelerimiz : www.w3yz.com

Sitelerimiz üzerinde işlenen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Web tabanlı hizmetlerimiz ilgili olarak yalnızca kullanıcı hesabı açan ve internet sitelerimizi kullananlar bakımından “veri sorumlusu” statüsündeyiz ve bu Gizlilik Politikasının yalnızca bu kişilere ait verilerin işlenmesi ile ilgili olarak geçerlidir.

Servislerimizi kullanarak veri işleyen ve kaydeden Müşterilerimiz bizden bağımsız olarak birer veri sorumlusudurlar. Bu durumlarda Şirket olarak yalnızca “veri işleyen” statüsünde olduğumuz için gerektiğinde kişisel verilerinizi işleyen Müşterilerimizin kendi gizlilik politikaları, aydınlatma metni ve benzeri belgelerine başvurmanızı öneririz.

Öte yandan Sitelerimizde bağlantı verdiğimiz üçüncü taraflara ait internet sitelerinin veri güvenliği ve veri koruma uygulama ve politikalarına ilişkin bir garanti vermiyoruz. Bu konuda ilgili veri sorumlusunun veri güvenliği ve veri koruma ile ilgili politikalarını ayrıca incelemenizi öneririz.


w3yz (ya da “Kuruluş*) çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları ve ziyaretçiler başta olmak üzere ticari faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. w3yz, bu yükümlülüklerini aldığı uyum ve kontrol araçları vasıtasıyla aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

w3yz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Unvan : W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ataköy towers 7-8-9. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan yol Caddesi Kat:1 No:43 Bakırköy / İstanbul

İnternet Sitesi : www.w3yz.com

Tel No : +90 531 246 05 05

E-posta: info@w3yz.com

w3yz, internet sitelerinin ziyaretçileri ve internet üzerinden sağladığı hizmetlerin kullanıcılarına ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. w3yz, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Unvan : W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Ataköy towers 7-8-9. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan yol Caddesi Kat:1 No:43 Bakırköy / İstanbul

İnternet Sitesi : www.w3yz.com

Tel No : +90 531 246 05 05

E-posta: info@w3yz.com


Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veriye dokunan çalışan: Görev tanımı gereği kuruluş namına ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Komite: Kuruluş bünyesinde “KVK Komitesinin Görev ve Sorumlulukları Yönergesi”ne uygun olarak oluşturulan, kuruluş, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin kuruluş adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan dahili Komite

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVK: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ortak veri sorumlusu: Kuruluşun ticari ve kurumsal faaliyetleri kapsamında kişisel verileri paylaştığı, bu paylaşım süresince ortak olarak kişisel veriler üzerinden işleme faaliyetleri gerçekleştirdiği diğer veri sorumlusu.

Bağımsız veri sorumlusu: Aynı kişilere ait kişisel verileri ticari ve kurumsal amaçları kapsamında işleyen diğer bağımsız veri sorumluları


Kuruluşumuzda ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan kuruluşun faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya hukuki bağla ilişkili olmak üzere;

Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
Ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki ve idari iş güvenliğinin temini,
İş ve uygulama stratejilerinin planlanması ve icrası,
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
Kuruluş, hizmetler ve ürünler hakkında sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapılması,
Mevzuat ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Kuruluş içi ve çevresinde fiziki mekan güvenliğinin sağlanması,
Hukuki destek alınması,
Elektronik ve diğer sosyal medya araçları ile basılı, süreli ve süresiz yayınların kullanılması,
Bayilik süreçlerinin yürütülmesi
Basın mensupları ve basın, yayın organları ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi,
Kamuoyunun faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi,
İş görüşmelerinin zamanında ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi,
İşlerin zamanında ve gereğine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
Yerel, ulusal ve uluslararası seviyelerdeki faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
Yurtiçinde ve yurt dışındaki iş ortakları ve topluluk şirketleri ile ilişkilerin yürütülmesi,
Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili işlemlerin yürütülmesi,
Kuruluş, ürünler ve hizmetler hakkında tanıtım, pazarlama ve bilgilendirme yapılması,
Müşteri ve potansiyel müşterilerden bildirim ve geri dönüş alınması,
Müşterilere teknik destek sağlanması,
Müşteri ve potansiyel müşterilerin sorularının cevaplanması
Elektronik fatura hizmetleri konusunda destek sağlamak,
Fuar, seminer gibi etkinliklere katılmak,

Çalışanlarla İlgili Amaçlar:
Çalışanların iş sözleşmelerinin oluşturulması ve ifası,
Çalışanlara sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulanması,
Çalışanlara sosyo--ekonomik fayda sağlanması,
Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, yolculuk ve konaklamaya ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
İşe alım, iş ilişkisinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Özlük dosyalarının oluşturulması, fiziksel ve elektronik ortamlarda saklanması,
Mesai takibi,
İşten ayrılış çıkış işlemleri ve mülakatlarının yürütülmesi,
Performans ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Bilişim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
Bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi,
Bilişim araç ve sistemlerinin kullanıcılarının yönetilmesi,
Kurumsal e-posta hesaplarının yönetilmesi,
Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
İşten ayrılan çalışanların e-posta hesaplarının yönetilmesi, denetlenmesi ve kapatılması,
Taşınabilir ve/veya masa üstü elektronik cihazların yönetilmesi, izlenmesi, denetlenmesi,
Internet sitesi üyelerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
Veri güvenliğinin sağlanması ve verilerin arşivlenmesi,
İnternet erişim loglarının tutulması,
Kuruluşa ait taşıtların ve kullanıcılarının takibinin yapılması,
Müşterilere ait dijital varlıkların ve hakların korunması ve yönetilmesi amaçlarıyla kişisel veriler işlenmektedir.


W3YZ genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere kuruluş veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:
Çalışanlar,
Belirsiz süreli iş akdiyle çalışanlar,
Stajyer ve İŞKUR işbaşı eğitim programlarında görevli olanlar,
İş Başvurusunda bulunanlar,
Müşteri temsilcileri ve çalışanları,
Tedarikçi temsilcileri ve çalışanları,
Danışman ve Denetçiler,
Kamu görevlileri,
Ziyaretçilerimiz,
İnternet Sitelerinin ziyaretçileri,
Potansiyel müşteriler ve kullanıcılar,
Bayilerimiz


6.1. Çalışanlarımıza ve Belirsiz Süreli İş Akdiyle Hizmet Veren Çalışanlarımıza ve Stajyerlere Ait Kişisel Veriler
Kuruluş çalışanların, çalışan adaylarının ve stajyerlerin kişisel verilerini,
İş Sözleşmesi,
4857 Sayılı İş Kanunu,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği,
1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğlere uygun olarak işlemektedir.
Kuruluş bu kapsamda çalışanların kimlik, iletişim, özlük, finans, mesleki deneyim, fiziksel mekan güvenliği, hukuki işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer bilgiler kategorileri ile inanç, dernek üyeliği, vakıf üyeliği, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi özel nitelikli verilerini işlemektedir.


İş başvurusunda bulunanların özgeçmiş, niyet mektubu gibi araçlarla kendi istekleri ile bizimle paylaştıkları veya kendi istekleri ile tüm ilgili kuruluşlarla paylaşılması için ilettikleri online istihdam platformları ve/veya yetenek ajanları tarafından bizimle paylaşılan, kimlik, özlük, iletişim, aile bilgileri, finans, eğitim, mesleki tecrübe, alışkanlıklar gibi kişisel veriler ile özgeçmişlerine kaydettikleri dernek, vakıf üyelikleri gibi yine kendi istekleri ile paylaştıkları özel nitelikli verileri işlemekteyiz.


Kuruluş ticari faaliyetlerini yürütürken ilişki kurduğu gerçek kişi tedarikçiler ve kurumsal tedarikçi temsilcilerin kişisel verilerini,
Hizmet Sözleşmesi,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
ve benzeri yasa, yönetmelik ve tebliğler gereği işlemektedir. Kuruluş müşteri ve tedarikçi gerçek kişilerin ve temsilcilerinin kimlik, iletişim, finans, hukuki işlem ve diğer bilgiler kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.


Kuruluş ticari ve imalat faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin ve kalitesinin sağlanması amacıyla kontrol ve denetim görevi yürüten denetçi, danışman ve kamu çalışanlarının kişisel verilerini,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
4458 sayılı Gümrük Kanunu,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
4857 Sayılı İş Kanunu,
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri,
ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğlere uygun olarak işlemektedir.
Kuruluş bu kapsamda denetçi, danışman ve kamu görevlilerinin kimlik, iletişim, özlük kategorilerindeki kişisel verilerini işlemektedir.


Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz internet sitemiz üzerinden oluşturulan kullanıcı hesabı ile satın alınmakta, denenmekte ve yönetilmektedir. Kendi ürünümüz olan servisleri kendi adına veya kurumsal olarak kullanan kullanıcıların kimlik, özlük, iletişim, müşteri işlemleri, finans kategorilerindeki kişisel verilerini işlemekteyiz.


Bilişim ve tesis güvenliğinin sağlanması amacıyla ziyaretçilerin kişisel verilerini,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
kapsamında ve meşru menfaatimiz gereği işlemekteyiz.
Bu kapsamda ziyaretçilerin Kimlik, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği gibi kategorilerdeki kişisel verileri işlenmektedir.


Meşru menfaatimiz gereği internet sitelerimizi ziyaret edenlerin kişisel verileri “çerezler” aracılığı ile işlenmektedir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için “Çerez Politikamızı” incelemenizi rica ediyoruz.


Sitelerimizdeki reklamlar dışında, kullanıcılarımızı, deneme sürümü kullanıcılarımızı, müşterilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi e-posta, sosyal medya veya telefon aracılığıyla yeni ürünler veya hizmetler hakkında rızalarını alarak bilgilendirebiliriz. Potansiyel müşterilerimiz internet sitemizde yer alan formlar üzerinden bizden bilgi isteyebilirler. İlgili kişiler bu tür tanıtım, reklam ve promosyon iletişimine karşı, diledikleri zaman itiraz edebilirler. Ayrıca bu tür e-postalarımızda ve SMS mesajlarını almak istemeyen ilgililer, mesajları engelleyebilir, iptal seçeneğini kullanabilir veya bize başvurarak listelerden silinmeyi isteyebilirler. Potansiyel müşterilerimizin kimlik, iletişim, özlük, finans, müşteri işlemleri gibi bilgilerini işliyoruz.


Ürün ve hizmetlerimizi satış, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetlerinde rol alan bayilerimizin temsilcilerinin kimlik, iletişim, özlük verilerini,
Bayilik Sözleşmesi
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
ve benzeri yasa, yönetmelik ve tebliğler gereği işlemektedir


Kuruluş, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.
Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;
a) Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7’nci maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilir.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.
Sayılan haklar kapsamındaki talepler, kuruluş Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Kişisel Veri Başvuruları Aydınlatma Metnine göz atabilirsiniz.


w3yz birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kuruluş kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.
Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kuruluş işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kuruluş, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kuruluş, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Komite’nin gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.
Süreyle Bağlılık : Kuruluş, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında kuruluş kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.
Veri Azaltma: Kuruluş, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.
Silme ve İmha Etme: Kuruluş işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Komitenin de izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Gizlilik ve Veri Güvenliği: Kuruluşta kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğini sağlanmasına özen gösterilir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Gerekli idari ve teknik önlemler alınmasına özen gösterilir.


w3yz üretime dönük ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek, kurum olarak ihtiyaç duyduğu uzmanlık gerektiren faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak amaçlarıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki hizmet ve ürün tedarikçilerinden yararlanır ve görev tanımları, faaliyetleri ve sağladıkları hizmetin niteliğine göre “veri işleyen”, “veri sorumlusu” veya “ortak veri sorumlusu” sayılan bu tedarikçiler, iş ortakları veya yetkili kurum ve kuruluşlara kişisel verileri aktarabilir.


Kişisel veri paylaşımı sırasında veri aktarılan tüm taraflar ile bir veri aktarım sözleşmesi, taahhütname veya benzeri belgelerin imzalanması yoluyla veri aktarımının güvence altına alınması sağlanır.
Her bir birim ve çalışan kişisel veri aktarımı yapılan muhatabın kişisel verilerle ilgili oluşturabileceği riskleri önceden gözetmeli ve risk yaratacak durumların oluşmaması için özen göstermelidir.
Yurt dışı menşeli uygulama ve servislerin kullanımında KVKK ve GDPR gibi ilgili mevzuata uyum konusunda özen gösterilir.
Taraflar ve tedarikçilere yapılacak veri aktarımları esnasında veri güvenliğinin uygun ve güvenli araç ve kanallarla yapılması, kişisel verilerin aktarıldığı gerçek kişilerin muhatap tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığının takip edilmesi, kişisel verilerin aktarım amacıyla oluşturulan nüsha ve kopyaları varsa bunların işlevleri sona erer ermez tüm mecralardan silinmesine dikkat edilmesi zorunludur.
Kuruluş birim ve çalışanları veri aktardıkları taraf ve tedarikçilerin kişisel veriler konusundaki hassasiyetlerini ve uygulamalarını gözetmek, risk oluşturabilecek durumları üstlerine zamanında bildirmekle yükümlüdürler. Kuruluş çalışanları kişisel veriler konusunda çözümleyemedikleri durum ve sorunlar konusunda zamanında üstlerinden gerekli desteği istemelidirler.


Kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla, yine aşağıda belirtilen taraflarla paylaşılmaktadır:
Kuruluş tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde yurt içi ve yurt dışındaki topluluk şirketleri, iş ortakları, iştirakler, danışman firmalar, diğer hizmet tedarikçiler gibi özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren gerçek ve tüzel kişilerle ve onların birlikte çalıştığı üçüncü taraflara;
Kuruluşun tedarik ettiği hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların birlikte çalıştığı üçüncü kişilere,
Kuruluşun sunduğu hizmetler için veya çalışana sosyo-ekonomik fayda sağlayıcı nitelikte dışarıdan hizmet sağlayan tedarikçiler ve onların birlikte çalıştığı üçüncü taraflara,
İşe alım, işten çıkış sürecinde Kuruluş içi departmanlara, topluluk şirketlerimize, önceki veya sonraki işverenlere,
Kuruluşun yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar, mahkemeler, kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere,
Kuruluş tarafından yapılan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri ile edimlerin yerine getirilmesi için ilgili bankalara,
Çalışanların sigorta ve benzeri haklardan yararlanabilmeleri için sigorta acenteleri ve sigorta şirketlerine
Kuruluşumuzun haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki ve mali destek almak amacıyla hukuk, muhasebe/SMM büroları, avukatlar ve diğer danışmanlara,
Kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetler ile Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bulut hizmeti sunan yurt içindeki ve yurt dışındaki hizmet tedarikçilerine;
Anlık ileti, dosya paylaşımı, video konferans, elektronik posta vb. çevrimiçi iletişim kanalları ve araçlarını kullanabilmek için hizmet tedarik ettiğimiz yurt dışı menşeili platform ve uygulamalara,
Elektronik imza, kurumsal telefon hattı gibi servislerin temini ve yetkilendirilmesi işlemleri için hizmet sağladığımız tedarikçiye,
Çalışanların motivasyonlarının artırılması, ekip ruhunun güçlendirilmesi amaçlarıyla özel günlerinde destek mesajları atılabilmesi, etkinlikler düzenlenmesi, başarı çalışanların ödüllendirilmesi için bu alanlarda hizmet sağlayan tedarikçi kuruluşlarla,
Kuruluş tarafından alınan veya müşterilerin talebi üzerine yürütülen kalite, sosyal ve diğer konulardaki denetimlerin yürütülebilmesi için denetim yapan denetçiler ve yurt içi veya yurt dışı menşeli denetim kuruluşlarına,
Fikri ve sınai mülkiyete konu iş ve işlemlerle ilgili hukuki ve teknik süreçlerin yürütülmesi amacıyla özel ve kamu kurum/kuruluşlarına kişisel veriler aktarılmaktadır.


W3yz, internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır. Bu kapsamda,
Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ve,
Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Google ile,
Müşteri destek ve talepleri için ABD menşeli Tawk.to ile,
Dosya paylaşımı için ABD menşeli Google ve Wetransfer ile,
Uzaktan erişim için Almanya menşeli Anydesk ve Teamviewer ile,
Mobil işletim sistemleri ve birlikte gelen hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ile,
Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Google ile paylaşılmaktadır.
Mail gönderimleri için Fransa menşeli SendinBlue ile paylaşılmaktadır.
SSL sertifika hizmetleri için ABD menşeli RapidSSL ile paylaşılmaktadır.
SSL sertifika hizmetleri için ABD menşeli TheSSLStore ile paylaşılmaktadır.
Domain kayıtları için Hollanda menşeli Realtime Register ile paylaşılmaktadır.
Domain kayıtları için Hindistan menşeli P.D.R Solutions ile paylaşılmaktadır.
Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
Cloudflare (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/)
Tawk.to (https://www.tawk.to/privacy-policy/)
Realtime Register (https://realtimeregister.com/other-products/privacy-protect/)
P.D.R Solutions (https://www.endurance.com/privacy/privacy)
Rapid Web Services (https://www.digicert.com/digicert-privacy-policy)
SendinBlue (https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/)


Kuruluş kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir.
İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Komite tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır.
Kuruluş kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.


İş bu politika belgesi, kuruluşun kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.

Bu web sitesinde verilerin kaydından sorumlu taraf kimdir (yani “kontrolör”)? Bu web sitesindeki veriler, bu Gizlilik Politikasındaki “Sorumlu taraf hakkında bilgiler (GDPR'de “kontrolör” olarak anılır) bölümünde iletişim bilgileri bulunan web sitesinin operatörü tarafından işlenir.

Verilerinizi bizimle paylaşmanız sonucunda toplarız. Bu, örneğin iletişim formumuza girdiğiniz bilgiler olabilir.


Diğer veriler, otomatik olarak veya web sitesi ziyaretiniz sırasında kaydedilmesine izin vermenizin ardından BT sistemlerimiz tarafından kaydedilecektir. Bu veriler öncelikle teknik bilgilerden oluşur (ör. web tarayıcısı, işletim sistemi veya siteye erişim zamanı). Bu bilgiler, bu web sitesine eriştiğinizde otomatik olarak kaydedilir.


Hizmetlerimize eriştiğinizde veya Hizmetleri kullandığınızda, aşağıdakiler dahil olmak üzere sizinle ilgili bilgileri otomatik olarak toplarız:


Günlük Bilgileri: Kullandığınız tarayıcı, makine ve cihazın türü ve sürümü, erişim süreleri, kullanım süreleri, başlatmalar, görüntülenen sayfalar, hata ayıklama, IP adresiniz, gezinmeden önce ziyaret ettiğiniz sayfa dahil olmak üzere Hizmetleri kullanımınız hakkında bilgi topluyoruz. Hizmetlerimize ve diğer istatistiklere.


Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri Tarafından Toplanan Bilgiler: Bilgi toplamak için çeşitli teknolojiler kullanıyoruz ve bu, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza çerez gönderilmesini içerebilir. Çerezler, Hizmetlerimizi ve deneyiminizi geliştirmemize, Hizmetlerimizin hangi alanlarının ve özelliklerinin popüler olduğunu görmemize ve ziyaretleri saymamıza yardımcı olan, sabit sürücünüzde veya cihaz belleğinde depolanan küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınıza, tüm tanımlama bilgilerini reddetmesi veya bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmezseniz Hizmetlerimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Bilgilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını garanti etmek için oluşturulur. Kullanıcı kalıplarınızı analiz etmek için başka veriler kullanılabilir.

Arşivlenen kişisel verilerinizin kaynağı, alıcıları ve amaçları hakkında herhangi bir zamanda bu tür açıklamalar için herhangi bir ücret ödemeden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da vardır.


Veri işlemeye izin verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır ve bu, gelecekteki tüm veri işlemlerini etkileyecektir. Ayrıca, belirli koşullar altında verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Ayrıca, yetkili denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır.


Bununla birlikte, bazı durumlarda, örneğin yasal, vergi ve muhasebe gerekliliklerine uygun olarak yapmamızın gerekli olduğu veya yasal bir süreç, yasal makam veya gerekli olduğu sürece, talepte bulunma yetkisine sahip diğer devlet kurumu.


Belirli durumlarda, belirli Kişisel Bilgileri, herhangi bir şikayet veya itiraz durumunda bizimle olan ilişkilerinize ilişkin doğru bir kayda sahip olabilmemiz için, belirli bir zamanaşımı süresine karşılık gelen daha uzun süreler boyunca tutabiliriz.


Bu veya veri korumayla ilgili diğer konular hakkında sorularınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde tarama modellerinizin istatistiksel olarak analiz edilme olasılığı vardır. Bu tür analizler, öncelikle analiz programları olarak adlandırdığımız programlarla gerçekleştirilir. Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki Veri Koruma Beyanımıza bakın.

İade Şartları
ve Uyuşmazlık
Çözüm Politikası

www.w3yz.com tarafından satışa sunulan hizmet ve ürünler ile ilgili iade şartları aşağıda verilmiştir.


www.w3yz.com müşterisi, satın aldığı herhangi bir hosting hizmetini koşulsuz olarak iade edebilir. İade süresi hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 14 gündür. Hosting Satın Alım Hizmeti kapsamında bulunan alt hizmetler; Web Hosting, Kurumsal Hosting
İyi niyet kapsamında vermiş olduğumuz iade garantimiz, yasalara aykırı herhangi bir kullanım söz konusu olduğunda geçersiz sayılmakta ve ürün ve hizmet iade yapılamamaktadır. Ödemesi Aylık yapılan hizmetler iade kapsamında değildir.


Hosting yenilemesi daha önce alınmış olan ve devam eden bir hizmetin süre uzatımıdır. Yenilemelerde iade yapılmaz.


www.w3yz.com müşterisi, satın aldığı herhangi bir sunucu hizmeti ile ilgili iade yapamaz. Ancak www.w3yz.com ’ den kaynaklanan ve çözülemeyen sorunların oluşması durumunda tüm hizmetlerde süre şartı olmaksızın iade hakkı mevcuttur.
İyi niyet kapsamında vermiş olduğumuz iade garantimiz, yasalara aykırı herhangi bir kullanım söz konusu olduğunda geçersiz sayılmakta ve ürün ve hizmet iade yapılamamaktadır.’


Domain tescilleri kişiye veya kuruma özel olarak yapılır. Bir tescil hizmeti olduğu için kullanılmasa dahi iptali mümkün değildir. Bu nedenle domain satın alım ve yenileme hizmetlerinde iade yapılamaz.


SSL kayıtları domaine özel olarak yapılır. Kullanılmasa dahi iptali mümkün değildir. Bu nedenle SSL Satın Alım hizmetlerinde iade yapılamaz.


www.w3yz.com müşterisi, satın aldığı IP hizmetini koşulsuz olarak iade edebilir. İade süresi hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 14 gündür


Sunucu Destek Hizmeti, sunucu hizmetleri için sunucunun güncellemeler, bakımı ve problemlerin çözümlerini kapsayan bir hizmettir. Satın alındıktan sonra iadesi yapılamaz.


İadesi yapılan hizmetlerde alınan bedel eksiksiz olarak 14. gün içinde iade edilir. Havale ve EFT ile yapılan ödemelerde iade 14 gün içinde yine aynı yöntemle yapılır ve müşterinin hesabına geçer. Kredi kartı ödemeleri 14 gün içinde yapılır ancak müşteri kredi kartına bu ödemenin yansıması 14 günden fazla sürebilir.


Tüm hizmetlerde müşteri kayıtları e-mail adresi ile tanımlanan kullanıcı adı altında tutulmaktadır. Müşteri hizmeti ile ilgili, her türlü değişiklik ve benzeri talepleri kayıtlı e-mail adresinden kontrol panele giriş yaparak veya e-mail göndererek yaptırabilir. E-mail adresinin başka bir kişinin eline geçmesi durumunda oluşabilecek zararlardan euronet.com.hr Euronet Veri Merkezi AŞ. sorumlu tutulamaz.
Alınan hizmetin sahipliği konusunda birden fazla kişi veya kurum arasında anlaşmazlık olması durumunda kontrol panel erişimi geçici olarak kapatılır. Hizmetler ile ilgili ödeme yapan kişi veya kuruma hizmet aktarılır. Diğer kişi veya kurumların içeriklerin (hosting hizmetindeki dosyalar, email içerikleri gibi) aktarılmasını onaylamadığı sürece hizmetler boş olarak aktarılır.

Kişisel Verilerin
Korunması Mevzuatı
Uyarınca


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kayıt edeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.
KVKK’nın uygulanmasında;


Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,


Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,


Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,


Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,


Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,


Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,


Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,


Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,


Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,


Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi "Kişisel Veri" olarak ifade edilmektedir. KVKK madde 6 uyarınca düzenlenen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli veriler ise "Özel Nitelikli Kişisel Veri" olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Kişisel Verileriniz için yapılacak açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinize de kapsamaktadır.


Bu kapsamda ŞİRKET olarak KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize ait Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. ŞİRKET tarafından işlenen Kişisel Verileri aşağıdaki şekilde detaylandırabilir:


Kimlik Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız ad soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi, doğum yeri ve tarihi, pasaport gibi kişinin kimliğini tanıtıcı verilerdir.


İletişim Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız telefon numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi gibi iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.


Görsel ve İşitsel Veriler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen tüm görsel materyaller ile görüşmeler sırasında yapılan ses kayıtlarını içeren kişisel verilerdir.


Finansal Bilgiler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen borç bakiyesi, alacak miktarı, ücret, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.


İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden elde edilen kişisel verilerdir.


Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları) gibi verilerdir.


Diğer Veriler: Müşterilerimizden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler, alan adları ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

ŞİRKET müşterilerine ait Kişisel Verilerini öncelikle aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:


Açık rızanızın bulunması,


Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,


Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,


Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.


ŞİRKET söz konusu Kişisel Verileri aşağıdaki diğer hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak da işleyebilmektedir:


Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,


ŞİRKET olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,


Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.


Sahip olduğunuz servis ve hizmetlerin devamlılığı, varsa olası aksaklığın ve/veya teknik problemin giderilmesi,


Hizmet ve/veya ürün ve/veya servis bütününün devamlılığı için mevcut verilerin güncellenmesi,


Bir ürün veya hizmet alımından doğan yan hak ve/veya fayda ve/veya ek servis ve/veya hizmetin sağlanması ve/veya mevcut ürün ya da hizmetler ile ilişkilendirilebilmesi.


Müşterilere ait Kişisel Veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.


Kişisel Verilerinizi internet ve çeşitli sosyal medya mecralarında ŞİRKET adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden, web sitemizden, e-posta, kısa mesajlar ("SMS") veya multimedya mesajları ("MMS") dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, ŞİRKET satış ve pazarlama, destek, memnuniyet, geri bildirim faaliyetleri kapsamında çağrı merkezi kayıtları, yardım / destek merkezi başvuruları ve benzeri araç ve/veya aracılar ile çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

ŞİRKET, müşterilerin Kişisel Verilerini öncelikli olarak; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, genel nitelikteki verilerini ayrıca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde, kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve müşterilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, bu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. KVKK’da yer verilen bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için kişinin onay vermiş olması gerekli değildir.


Bunların dışında ŞİRKET, müşterilerinin Kişisel Verilerini kendilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir.


Şirket’in Müşterilere ait Kişisel Verilerin işlemesindeki diğer amaçları şunlardır:


Elektronik (internet/mobil/Çağrı Merkezi vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmek,


Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,


Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,


Müşterileri kullanım süresi sona ermek üzere olan ürün ve servisler hakkında bilgilendirmek


Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,


Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,


Şirketin sunduğu ürün ve hizmetler için tedarikçilerin ve/veya iş ortaklarının yurtdışında olması sebebiyle hizmet ifasının yurt dışında gerçekleşmesi gereken durumlarda (alan adı kaydı, SSL tahsisi, sunucu tahsisi, lisans tahsisi ve/veya yenilenmesi ve/veya güncellenmesi gibi) ürünün, hizmetin veya servisin satın alınması ve/veya düzenlenmesi ve/veya güncellenmesi ve/veya tahsisini sağlayabilmek,


Hizmet ve Ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,


Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,


Şirketin birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi


Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi


Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi;


Kurumumuzun taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi;


Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri yanında satış sonrası hizmet süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, iyileştirilmesi, alternatif üretim tekniklerinin tespiti ve geliştirilmesi,


Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması


Müşterinin ŞİRKET’in internet sitesi üzerinde hata aldığı durumların tespit edilmesi ve deneyim anketi yapılarak hizmetlerin iyileştirilmesi,


Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ŞİRKET’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

ŞİRKET, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri alınır. Bu doğrultuda gerekli sistemsel kontrolleri, veri erişim kontrolleri, güvenlik transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontroller uygulanır. Ayrıca, özel nitelikli kişisel veriler, Kurum tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. Müşterilerimiz, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere dair detaylı bilgiyi, ŞİRKET’e ait iletişim kanallarına ulaşarak sorabilir ve öğrenebilir.

ŞİRKET olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.


Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş ortakları, tedarikçiler, SAVCILIK ve MASAK dahil resmi merciler, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmaları, kargo şirketleri, yazılım destek hizmeti sunan şirketler, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalar ve diğer üçüncü kişilere ve grup şirketlere aktarabilmekteyiz.


ŞİRKET bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:


Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,


Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,


İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,


Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda yer alan başvuru usulleri ile bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, Ataköy towers 7-8-9. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan yol Caddesi Kat:1 No:43 Bakırköy / İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@w3yz.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. KVKK kapsamında başta 28. Ve 5. Madde olmak üzere düzenlenen tüm istisna haller bu hükmün istinası niteliğindedir.


ŞİRKET'e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, ŞİRKET olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

ŞİRKET'e yöneltmiş olduğunuz taleplerin ŞİRKET tarafından reddedilmesi, ŞİRKET tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

İşbu metinde kullanılan ŞİRKET ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ için düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen şirketin veri sorumlusu olduğu verilerin ilgili kişilerine hitaben düzenlenmiştir:


W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ


ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:


ADRES: Ataköy towers 7-8-9. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan yol Caddesi Kat:1 No:43 Bakırköy / İstanbul


TELEFON: +90 0531 246 05 05


MERSIS NO: 0788-0994-8460-0001


E-mail Adresi: info@w3yz.com


MESAFELİ SATIŞ
SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.


 1. ‘KULLANICI ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI ve/veya KULLANICI" olarak anılacaktır)

 2. ‘W3YZ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI VE/VEYA W3YZ" olarak anılacaktır)

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi vs. gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.


BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,


BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,


KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,


YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)


HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,


SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,


ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,


SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,


SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,


TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,


SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,


MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.


Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ


Adres : Ç.HAVUZLAR MH.E.LONDRA ASFALTI C.KULUÇKA M.A1 BL.N:151/1C/B34 ESENLER /İSTANBUL / TÜRKİYE


e-posta : info@w3yz.com

Ad Soyad :


T.C:


Adres :


Telefon :


Eposta/kullanıcı adı :

Ad/Soyad/Unvan :


T.C :


Adres :


Telefon :


Eposta/kullanıcı adı :

 1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.


Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Toplam :


Ödeme Şekli ve Planı :


Fatura Adresi :


Sipariş Tarihi :

Ad/Soyad/Unvan :


T.C :


Adres :


Telefon :


Eposta/kullanıcı adı :


Fatura teslim : Alıcı’nın bildirdiği e-posta adresine e-fatura şeklinde iletilecektir.

 1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. SATICI, sunacağı hizmeti, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet ve/veya paket tedarik edebilir.

 4. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. ALICI, Sözleşme konusu hizmetin alınması için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmeti sağlama yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sunamaz ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmeti engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 8. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya sağlanmasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 12. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 13. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 1. ALICI; hizmet sunumuna ilişkin işbu mesafeli satış sözleşmesinde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya sunulan hizmetin faturası,

 2. İade formu,

 3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

 4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde hizmetin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
ALICI’ya sağlanan, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:


2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.


İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.


SATICI :

ALICI :

TARİH :

W3YZ Kullanım
Koşulları

w3yz.com “Kullanım Koşulları” aşağıda yer almaktadır. Sizi aramızda görmekten dolayı memnunuz. Hizmetlerimizi kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.


Aşağıda, web sitemizi ziyaret eden veya hizmetlerimizi kullanan herkes için geçerli olan bazı önemli hukuki şartların bir listesini bulacaksınız. Gerek sizi gerekse kendimizi korumanın yanı sıra, hizmetlerimizi sağlayabilmek ve herkes için daha kullanışlı bir hale getirmek için bu şartları getirmek durumundayız. w3yz geniş bir yelpazede bir dizi hizmet ve özellik sunmaktadır ve aşağıda belirtilen koşulların bir kısmı sizin kullandığınız belirli hizmetlere ilişkin olmayabilir.Sunduğumuz hizmetler, kullanıcılarımızın - teknoloji meraklısı olmasalar bile - kolaylıkla işlevsel bir çevrimiçi varlık yaratarak işletmeleri, içerik ve fikirlerini yönetmelerini ve tanıtmalarını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Aşağıda açıklandığı üzere, kullanıcılarımıza göz alıcı web siteleri, çevrimiçi e-ticaret platformları oluşturmalarını, yayınlamalarını ve kullanmalarını sağlayacak çok sayıda araç ve özellik sunuyoruz. Kullanıcılar tarafından oluşturulan çevrimiçi ve mobil web siteleri ile platformlar işbu Kullanım Koşullarında “Kullanıcı Platformu/Platformları” olarak anılacaktır.


w3yz.com, kendi çevrimiçi ve mobil varlığınızı oluşturmanız, yönetmeniz ve/veya kullanmanıza olanak veren çevrimiçi ve mobil hizmetler ile araçlar sunmaktadır.

İşbu w3yz.com Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), w3yz.com web sitesinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte (“w3yz Web Sitesi” ve hep birlikte “w3yz Koşulları” olarak anılacaktır), aksi açıkça belirtilmediği müddetçe w3yz.com Web Sitesini ve/veya web sitesi ile ilgili olarak tarafımızca sunulan diğer herhangi bir hizmet, uygulama ve özelliği (w3yz Web Sitesi vasıtasıyla sunulan tüm hizmetler topluca “w3yz Hizmetleri” veya “Hizmetler olarak anılacaktır”) ziyaret eden ve/veya kullanan her birey (“Kullanıcı”, “siz” veya “tarafınız”) için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.


W3yz Koşulları, herhangi bir w3yz Hizmetinin kullanımına ilişkin olarak W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ, dünya genelindeki bağlı şirketleri ve iştirakleri (“w3yz”, “biz” veya “tarafımız”) ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenle lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz.


w3yz.com hizmetlerini ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece w3yz.com koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır - ve w3yz Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir w3yz Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum w3yz Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir. w3yz koşullarını okumadıysanız veya tümüyle kabul etmiyorsanız w3yz web sayfasından hemen çıkmalı, w3yz hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.


Hizmetlerimizi kullanarak https://w3yz.com/privacypolicy adresinde bulunan Gizlilik Politikamızı (“Gizlilik Politikası”) okumuş olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.


Web sitemizi ziyaret etmekle veya uygulamamızı ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla, tarafımızla bu Kullanım Koşulları ve hizmetlerimize ilişkin ek hukuki koşullardan oluşan bir hukuki sözleşme akdetmiş oluyorsunuz.


Hizmetlerimizi kullanmakla söz konusu koşulları onayladığınızı ve Gizlilik Politikamızı okumuş olduğunuzu kabul etmiş olmaktasınız. Koşullarımızın tamamını kabul etmemeniz halinde hizmetlerimizi kullanmanız mümkün olmayacaktır.

w3yz hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişmek ve bunları kullanabilmek için öncelikle w3yz’e kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalısınız.


Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Kullanıcı Platformu ayarlarınızdan herhangi birine sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (w3yz hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Platformunuzda/Platformlarınızda ve Kullanıcı Hesabınızda değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir - ve bu durumda tüm bu işlemler hukuken sizin adınıza ve namınıza yapılmış olarak kabul edilir.


Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve sadece güvendiğiniz kişilerin bunlara erişimine izin vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformlarınız kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğu tamamen sadece size ait olacaktır.


Tek hak sahibi olduğunuz Kullanıcı Hesabınızı oluştururken ve w3yz hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere, şahsınıza (veya şirketinize) ait iletişim ve fatura bilgilerini vermenizi tavsiye ederiz. Bu bilgiler, tarafımıza verilen Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı İçeriğinin (aşağıda tanımlanmıştır) fiili ve gerçek sahibini tespit etmek için kullanılabilmektedir.


Tarafımızca bağımsız bir inceleme yapılmış olsun ya da olmasın, bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetinin bir uyuşmazlığa konu olması halinde, makul kanaatimiz temelinde bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleme hakkımız saklıdır. Ancak, bu yönde bir tespitte bulunmamızın mümkün olmadığı durumlarda (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla), tarafınıza veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bunu yapmama ve/veya bu tür mülkiyet konusunda uyuşmazlığa düşen taraflar bu konuyu çözüme kavuşturana dek ilgili Kullanıcı Hesabını askıya alma hakkımız saklıdır. Mülkiyeti tespit etmemizi sağlayabilecek belgelerin (Kamu kurumları tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi, işyeri ruhsatı) ibraz edilmesini talep edebiliriz. Diğerlerinin yanı sıra, dikkate alabileceğimiz ilkelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.


Oluşturulan ve/veya ilgili w3yz hizmetlerine yüklenen bir Kullanıcı Hesabının, Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, o tarih itibarıyla w3yz’nin kayıtlarında ilgili Kullanıcı Platformunun veya Kullanıcı İçeriğinin oluşturulduğu Kullanıcı Hesabıyla ilişkili olduğu görülen e-posta adresine erişim hakkına sahip olan kişi ya da kurum olduğu kabul edilecektir.


Bir kullanıcı hesabı üzerinden herhangi bir Ücretli Hizmet (Aşağıda 5. Bölümde tanımlanan şekilde) satın alınmış olması halinde, w3yz, söz konusu Kullanıcı Hesabının ve/veya o kullanıcı hesabı altında oluşturulmuş olan ilgili Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, anılan Ücretli Hizmetlerin satın alınması için fatura bilgileri kullanılan kişi veya kurum ("Fatura Bilgileri") olduğunu kabul edecektir. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, mevcutsa bir Kullanıcı Platformunun harici bir alan adına (aşağıda tanımlanan şekilde içeri aktarılan veya belirli Ücretli Hizmetler kapsamında satın alınan) bağlanmış olması ve bu alan adına ilişkin tescil bilgilerinin www.whois.net web sitesinde sunulan WHOIS veritabanındaki veya w3yz’nin veritabanındaki halka açık bilgiler arasında yer alması halinde, w3yz söz konusu Kullanıcı Platformunun sahibinin anılan alan adını tescil ettiren kişi olarak kayıtlı kişi veya kurum olduğunu kabul edecektir. Anılan alan adını tescil ettiren kişi veya tescil ettiren kurum olarak hem bir bireyin hem de bir kurumun kayıtlı olması halinde, w3yz alan adının gerçek sahibinin ve dolayısıyla da alan adıyla ilişkili Kullanıcı Platformunun sahibinin kurum olduğunu kabul edecektir. Fatura Bilgilerinde Kullanıcı Platformunun sahibi olarak bir kişi belirtildiği ve alan adının tescilinde ise farklı bir kişi belirtildiği takdirde, w3yz alan adının sahibinin w3yz Hesabı ile ilişkili alan adının sahibi olarak kaydedilen kişi olduğunu kabul edecektir.


Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, w3yz, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve w3yz tarafından belirlenen fiili duruma dayalı olarak, durumun böyle bir belirlemeyi gerektirdiğini düşündüğü takdirde, yukarıda anılan kanıtları göz ardı etmek de dâhil olmak üzere, Kullanıcı İçeriği ve/veya Kullanıcı Platformunun sahibini dilediği şekilde belirleme hakkına sahip olacaktır.


Belirli hizmetlerimizi kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gereklidir.


Kullanıcı adınızı ve parolanızı güvenli bir yerde saklamalı ve sadece güvendiğiniz kişilerin hesabınıza veya web sitesi ayarlarınıza erişmelerine izin vermelisiniz.


Kullanıcı hesabınız veya web siteniz kapsamında yapılan tüm işlemler sorumluluğunuz altındadır.


Tarafımıza sağlamış olduğunuz hesap bilgileri şahsınıza (veya şirketinize) ait, doğru ve eksiksiz olmalıdır.


Bir kullanıcı hesabı eğer uyuşmazlık konusu olursa, o kullanıcı hesabının mülkiyetini w3yz belirleyebilir.En az on üç (13), veya Avrupa Birliği (AB) içindeyseniz en az on altı (16), veya yargı bölgenizdeki yasal reşit olma yaşındaysanız ve yasal yetkiye sahipseniz, kendiniz veya sizin tarafınızdan w3yz koşullarına taahhüt edilen kişi veya kuruluş adına w3yz koşullarına girme ve bağlayıcı bir anlaşma oluşturma hakkı ve özgürlüğü;


İkamet ettiğiniz ülkenin ve/veya şirketinizin kurulu bulunduğu ülkenin tarafımıza sağlamış olduğunuz sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu;


w3yz’nin kendi kullanımınız veya herhangi bir Nihai Kullanıcınız için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı;


Ve özellikle Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:


Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verdiğiniz bilgi,metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca Kullanıcı Platformunuza yüklenen veya sağlanan ya da w3yz hizmetleri tarafından sizin için Kullanıcı Platformunuza içe aktarılan, kopyalanan veya karşıya yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğinin sizin tarafınızdan ve bizim tarafımızdan veya iştiraklerimizden herhangi biri tarafından yasal olarak erişilmesi, söz konusu içeriğin içe aktarılması, kopyalanması, kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu onayladığınızı;


Kullanıcı İçeriğinizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, karşıya yüklemek, iletmek ve/veya diğer bir şekilde kullanmak için w3yz hizmetlerinin her türlü web sitesine, web sayfasına ve/veya başka bir çevrimiçi hizmete erişilmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip olduğunuzu ve sahip olmaya devam edeceğinizi;


Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Platformunuzun ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede karşıya yüklemeniz, içe aktarmanız, kopyalamanız, bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz, görüntülemeniz veya diğer bir şekilde kullanmanız açısından ve ayrıca w3yz ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın w3yz hizmetleriyle bağlantılı olarak erişmesi, içe aktarması, kopyalaması, karşıya yüklemesi, kullanması veya bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini ve öyle kalmaya devam edeceğini;


Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.


Hizmetlerimizi kullanabilmek için yerine getirmeniz gereken bazı yükümlülükler ve şartlar bulunmaktadır.


Diğer şartların yanı sıra, belirli bir yasal reşit olma yaşının üzerinde olmalı, izin verilen bir yerde ikamet etmeli ve hizmetlerimizi izin verilen bir yerde kullanmalısınız.


Ayrıca, hizmetlerimiz üzerinden yüklediğiniz veya yayınladığınız ya da sizin için bizim eriştiğimiz, içe aktardığımız ve/veya karşıya yüklediğimiz her türlü içeriğe ait tüm hakların sahibi olmalı, söz konusu içeriğin yasal ve güvenilir olmasını sağlamalı ve söz konusu içerikle yaptığınız veya w3yz’nin ya da nihai kullanıcılarınızın yapmasına izin verdiğiniz her türlü işlemin yasal olmasını temin etmelisiniz.

Siz ya da Nihai Kullanıcılarınız için bulunduğunuz herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dâhil olmak üzere, w3yz Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullanmanız bakımından uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;


Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuz/Platformlarınız kapsamında gerçekleştirilen tüm w3yz hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriğiniz (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin w3yz hizmetlerinde veya w3yz hizmetleri ile ilişkili olarak erişilmesi, içe aktarılması, karşıya yüklenmesi, kopyalanması, kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dâhil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını;


Kullanıcı İçeriğinizi ve Nihai Kullanıcılar, Kullanıcı Ürünleri ve tarafınızca kullanılan tüm uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Platformunuz ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi;


w3yz veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dâhil olmak üzere) tarafımıza sağlayacağınız diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı, (Bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsanız lütfen dilediğiniz zaman tarafımıza bildiriniz);


Kullanıcı Platformunuzun (veya herhangi bir parçasının) w3yz’nin pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında w3yz tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak dünya çapında, daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin verdiğinizi; Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceğiniz tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğinizi,


Herhangi bir Kullanıcı Platformunun ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) w3yz hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran w3yz ‘ye ait olduğunu,


w3yz, w3yz hizmetlerini alternatif fiyat tarifeleriyle sunma ve ağ trafiği ve bant genişliği, içerik boyutu ve/veya uzunluğu, İçerik kalitesi ve/veya formatı, İçerik kaynakları, indirme süresinin uzunluğu, İçeriğinize abone olanların sayısı vb. kısıtlamalar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her bir fiyat tarifesinde w3yz hizmetlerinin karşıya yüklenmesi, depolanması, indirilmesi ve kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkına sahip olacaktır.


Yürürlükteki tüm kanunlara uymalı,


Kendi yaptığınız işlemlerin ve sizin kullanıcı hesabınıza ya da kullanıcı platformu ayarlarınıza erişen herhangi bir kişinin yaptığı işlemlerden şahsen sorumlu olacaksınız,


Düzenli aralıklarla içeriğinizin yedeğini kaydetmelisiniz, bu konuda yükümlülük tamamen tarafınıza aittir.


Size, tarafımızca veya ortaklarımız tarafından tanıtım mesajları ve içeriği gönderilebileceğini kabul etmektesiniz.


Tanıtım mesajı gönderilmesini istemiyorsanız tarafımızla iletişime geçerek bildirmeniz yeterli olacaktır.


Web sitenizi tanıtım faaliyetlerimiz için kullanmamıza ve hizmetlerin ne şekilde verileceğini belirlememize izin vermektesiniz.


w3yz’ninhizmetleri için fiyat tarifeleri belirleme ve bu tarifeleri değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Buna ek olarak, sizin hizmeti belirli bir şekilde kullanmanıza bağlı olarak, w3yz bazı kısıtlamalar getirebilir.

w3yz Web Sitesini, w3yz hizmetlerini (veya bunların herhangi bir parçasını), Kullanıcı Platformlarında kullanılmak ve görüntülenmek üzere w3yz tarafından sunulan herhangi bir İçeriği ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, tekrar kullanmak, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerini yapmaya çalışmak, başka bir sunucuya taşımak, tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden w3yz’nin yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya w3yz koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;


Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suiistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya w3yz’nin veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;


Başka web siteleri, üçüncü taraf yazılımları veya hizmetlerine giriş yapmak için gerekli bilgileri ve/veya şifreleri ele geçirmek için herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmak;


Mevcutsa PCIDSS standardı da dâhil, ilgili kanunlar uyarınca yapılmadıkça, kredi kartı bilgilerini veya ödeme almak için kullanılan başka türden finansal bilgileri çalmak, ele geçirmek, karşıya yüklemek veya diğer bir şekilde erişilir kılmak;


w3yz Web Sitesi veya w3yz Hizmetleri (veya herhangi bir bölümü) içerisinde (i) herhangi bir kötü niyetli, yasa dışı, karalayıcı veya edebe aykırı İçeriği ve/veya (ii) Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) tanımlandığı üzere herhangi bir “Gizli Sağlık Bilgisini” karşıya yüklemek, eklemek, toplamak veya diğer bir şekilde kullanıma sunmak;


w3yz hizmetlerini veya Lisanslı İçeriği w3yz tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya w3yz tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir w3yz Hizmeti, Lisanslı İçerik ve/veya Kullanıcı Platformunu (veya onun herhangi bir parçasını) çerçevelemek, "ayrıntılı bağlantı" (deep link), "page scrape" uygulamak, yansıtmak ve/veya bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak;


w3yz Hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel prosesler kullanmak; veya w3yz Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir w3yz Hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak;


w3yz’nin itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya w3yz’nin itibarını zedeleyebilecek veya w3yz’e zarar verebilecek biçimde hareket etmek;


w3yz veya w3yz markalarını ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini (örneğin Google AdWords) veya alan adlarını satın almak;


w3yz hizmetlerinde ve/veya Kullanıcı Platformunda doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi veya kurumu taklit etmek veya yanlış bilgi vermek veya kimliğinizi ya da w3yz’ye ve/veya Nihai Kullanıcılara gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir manipülasyona başvurmak;


Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak veya başka şekilde gerçek dışı bilgi vermek veya w3yz’nin ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, Kullanıcı Platformunuzu, işletmenizi, Kullanıcı Ürünlerinizi veya herhangi bir beyanınızı desteklediğine dair açık veya zımni olarak gerçek dışı ifadeler kullanmak;


Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, w3yz hizmetlerinin herhangi bir diğer Kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmak veya bunları takip etmek veya takip etme girişiminde bulunmak veya diğer herhangi bir Kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmak veya bu hakları ihlal etmek veya w3yz hizmetleri ve/veya Kullanıcı Platformu ziyaretçileri veya kullanıcıları ile ilgili kişisel tanıtıcı bilgileri toplamak;


w3yz hizmetlerine, Kullanıcı Platformuna, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya w3yz hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;


w3yz hizmetlerinin veya w3yz hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;


w3yz hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Platformunu herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalıştırılmasına zarar vermesi veya ele geçirmesi olası olan veya bunu amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, web böceği, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını veya fiili ya da potansiyel olarak zararlı, rahatsız edici veya saldırgan kod veya bileşenleri tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka şekillerde iletmek veya yürütmek amacıyla yüklemek veya diğer şekillerde kullanmak;


w3yz hizmetlerinin altyapısına veya w3yz hizmetlerine bağlı w3yz sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya w3yz hizmetlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak;


Herhangi bir w3yz hizmetini ve/veya Kullanıcı Platformunu her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı, "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;


Kamuya açık bir şekilde desteklenen arayüzlerimiz haricinde herhangi bir araç veya teknoloji (ör. kopyalama ve gezinme) vasıtasıyla w3yz hizmetleri, Kullanıcı Hesapları, Lisanslı İçerikler ve/veya Kullanıcı İçeriğine erişmek;


w3yz koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Lisanslı İçeriği ve/veya w3yz hizmetlerine ilişkin herhangi bir kullanımı veya erişimi satmak, lisansa bağlamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;


Telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dâhil olmak üzere w3yz hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan ve lisans verenlerimizin telif haklarını gösteren herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek veya w3yz koşullarından herhangi birini veya w3yz hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.


Karşılaştırma yapmak veya benzer bir rekabet incelemesi yapmak ya da rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak.


Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymamanız veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunmanız halinde Kullanıcı Hesabınızın ve/veya tarafınıza sağlanan herhangi bir Hizmetin derhal sonlandırılabileceğini, bu işlemlerin tarafınıza ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini, ayrıca bu nedenle oluşacak her türlü zararları tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.


Genel olarak isteğimiz gerek tarafımıza gerekse başka herhangi birine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmamanızdır.


Diğer hususların yanı sıra, materyallerimizi kopyalamanız, herhangi bir içeriği yasa dışı ya da zarar verici bir biçimde kullanmanız, hizmetlerimizi veya içeriğimizi tarafımızca sağlanmayan herhangi bir platformda ya da web sitesinde kullanmanız, yalan beyanda bulunmanız, hizmetlerimizi istismar etmeniz veya herhangi bir kişinin haklarını ya da yürürlükteki kanunları başka şekillerde ihlal etmeniz yasaktır.


Bu kurallardan herhangi birine uyulmaması hesabınızı iptal ederek tarafınıza hizmet vermeyi durdurmamıza ve tüm zararlarımızın tazmini için hukuki yollara başvurmamıza sebebiyet verebilir.


w3yz ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, kullanıcı İçeriğiniz ve tarafınızca oluşturulan tüm diğer materyallerle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, kod, arayüz, metin ve edebi eser de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. w3yz içeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talep etmemektedir. Yalnızca size hizmetleri sağlayabilmek amacı doğrultusunda, gösterim ayarlamaları yapmak, yedeklemek amacıyla çoğaltmak ve hizmetlerimizi sunmak için gereken, uygun gördüğümüz tüm diğer teknik işlemleri ve/veya kullanımları gerçekleştirebilmek için, bulut hizmetleri ve içerik dağıtım ağları da dâhil, Kullanıcı İçeriğinize erişebileceğimizi, platformumuza yükleyeceğimizi ve/veya kopyalayabileceğimizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.


İçeriğinize ait tüm haklar tarafınıza aittir. Tarafınıza hizmetlerimizi sağlayabilmek için, içeriğinizi sunucularımız arasında kullanabilir, depolayabilir, yedekleyebilir ve kopyalayabiliriz.

Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon ,bunların türevleri ve versiyonları, w3yz hizmetlerinin "görünümü ve hissi", yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere w3yz hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri w3yz’ye ait ve/veya w3yz’e lisanslıdır.


w3yz koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, w3yz, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben w3yz’nin tarafınıza w3yz hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Platformunuzu oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi (aşağıda tanımlandığı üzere) sunma amacıyla w3yz hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği w3yz koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece w3yz hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilebilir, tümüyle geri alınabilir ve sınırlı bir lisans vermektedir.


w3yz koşullarında, yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde w3yz’nin Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. w3yz koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında w3yz’nin Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.


Hizmetlerimiz, markalarımız, içeriğimiz, verilerimiz, teknolojimiz ve özelliklerimize ait olan ve bunlardan doğan tüm haklar tarafımıza aittir.


İşbu şartlar ve koşullara tümüyle uyduğunuz ve ödemelerinizi zamanında ve eksiksiz yaptığınız müddetçe hizmetlerimizi ve içeriğimizi kullanabilirsiniz.

w3yz Hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkına konu olan veya konu olabilecek olan herhangi bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde ("Geribildirim") bulunmanız halinde, söz konusu Geribildirimin münhasır sahibi w3yz olacaktır. w3yz’ye geribildirimde bulunmakla, bu Geribildirimin w3yz tarafından şu amaçlarla kullanılabileceğini kabul etmektesiniz: (i) w3yz hizmetlerini daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek, (ii) sürekli yardım ve teknik destek sağlamak, (iii) Geribildiriminize dayalı olarak veya diğer bir şekilde genel veya kişiselleştirilmiş w3yz’ye ilişkin bildirimler ve/veya görüşme taleplerini size iletmek, (iv) belli promosyonlara olanak tanımak, desteklemek ve sunmak ve performansını izlemek, (v) w3yz’nin hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve başka toplu ve/veya çıkarım yoluyla elde edilen bilgiler oluşturmak, (vi) w3yz veri güvenliği ve dolandırıcılığı önleme imkânlarını artırmak, (vii) İlgili kanun ve yönetmeliklere uymak. Buna ek olarak, siz (1) söz konusu Geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; (2) söz konusu Geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak w3yz’ye devretmekte ve (3) söz konusu Geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında açıkça ve gayrikabil-i rücu olarak feragat etmektesiniz.


Her türlü geribildirim veya öneri tarafımızca memnuniyetle karşılanacaktır. Lütfen tarafımıza ileteceğiniz geribildirim ve önerilerin doğru ve yasal olduğundan emin olunuz.

w3yz Hizmetlerinin bazı bölümleri (aşağıda 9. Bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu kapsamda sağlanan bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) belirli kişisel tanıtıcı veya tanımlayıcı bilgilerin verilmesini, toplanmasını ve/veya kullanılmasını gerektirmektedir. w3yz ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetleri w3yz Hizmetlerine erişimin veya bu hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak özellikle Kullanıcıların ve Nihai Kullanıcıların w3yz Hizmetleri üzerinden ve/veya Kullanıcı Platformları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler veya gezinim de dâhil olmak üzere, Kullanıcılara ve Nihai Kullanıcılara ilişkin bazı verileri toplayabilir, bu verilere erişebilir ve bu verileri kullanabilir. Anılan veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için Gizlilik Politikamızı ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin bu konudaki politikalarını düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.


Mahremiyetiniz bizim için önemlidir, siz de ona gereken önemi vermelisiniz. Kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.


Bazı w3yz hizmetlerinin kullanımı, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla w3yz tarafından tayin edilen belirli ücretlere tabi olabilir (sırasıyla “Ücretli Hizmetler” ve “Ücret(ler)”). w3yz, söz konusu Ücretli Hizmetler için o tarih itibarıyla geçerli olan Ücretler ile ilgili bildirimde bulunacaktır. Söz konusu Ücretli Hizmetleri almak veya kullanmak istemeniz halinde, geçerli Ücretleri peşin ödemeniz gerekecektir.


Mevcut aboneliklerinizi etkilemesi halinde tarafınıza bildirimde bulunmak kaydıyla, Ücretlerde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bir indirim veya diğer tanıtım kampanyasından faydalanmış olmanız halinde, w3yz, ilgili w3yz Hizmetine/Hizmetlerine aboneliğinizi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak geçerli tam ücret üzerinden yenileme hakkına sahiptir.


Aksi w3yz tarafından yazılı olarak özellikle belirtilmediği müddetçe tüm Ücretler Türk Lirası olarak verilmiştir. Kanunların elverdiği ölçüde (ve aksi w3yz tarafından yazılı olarak belirtilmediği müddetçe), tüm Ücretler vergi dairelerince uygulanan her türlü vergi (katma değer vergisi, satış vergisi, mal ve hizmetler vergisi, vb. dâhil), harç ve resim ("Vergiler") hariç olarak verilmiş olup, w3yz hizmetlerinizi kullanmanızla veya tarafınızca yapılan her türlü ödeme ya da satın alma işlemi ile ilgili olan yürürlükteki tüm Vergilerin ödenmesi tarafınızın sorumluluğundadır. w3yz’nin tarafınızca ödenen Ücretlerle ilgili olarak Vergi alması veya ödemesinin gerekli olması halinde, söz konusu Vergiler daha önce gerçekleştirilen işlemlere eklenerek tarafınızdan tahsil edilmiş olsun ya da olmasın, ödenmemiş herhangi bir Ücrete eklenebilir ve bununla ilgili işleme ait Faturaya yansıtılacaktır. Ücretli Hizmetlerin satın alınması veya yenilenmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sizden tahsil edilebilecek herhangi bir ek ücret bulunup bulunmadığını kontrol etmenizi öneririz (örneğin uluslararası işlem ücretleri, kambiyo ücretleri veya bankalara ya da kredi kartı şirketlerine ödenmesi gereken ücretler). w3yz bu tür ek ücretler veya masraflardan sorumlu değildir.


Ücretli Hizmetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmak veya bilgilerinizi vermekle, w3yz’ye (gerek doğrudan, gerekse bağlı kuruluşları, iştirakleri veya diğer üçüncü taraflar vasıtasıyla) ödeme sağlayıcımızdan veya tarafınızca tayin edilen banka hesabından ödeme ve hizmet ücreti talep ve tahsil etme (veya başka şekillerde ücret yansıtma, iade yapma veya diğer faturalandırma işlemlerini gerçekleştirme) ve w3yz’nin veya bağlı kuruluşlarının ödemelerin zamanında yapılmasını teminen, ödeme, kredi kartı veya banka hesabı sağlayıcınızdan güncel ödeme bilgilerinin alınmasına yönelik olanlar da dâhil olmak üzere (örneğin, kredi kartı şirketiniz tarafından tarafımıza sağlanabilecek olan güncelleştirilmiş son kullanma tarihi veya kredi kartı numarası bilgileri) tarafınızca tayin edilen ödeme hesabının veya mali bilgilerin doğrulanması için gerekli olduğunu mütalaa ettiği her türlü sorgulamayı yapma konusunda yetki vermektesiniz.


Aldığınız Ücretli Hizmetlerin ödemesini yapmak için w3yz’de kayıtlı bir kredi kartınızın olması (“Kayıtlı Kart”) gerekir.


Bazı hizmetlerimiz ücretlidir. Ücret size önceden bildirilecektir.


Aksi belirtilmediği müddetçe fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden vergi hariç olarak verilmiştir.


İhtiyaç duyulması halinde, tarafımızca veya bağlı kuruluşlarımız tarafından ilgili ödeme sağlayıcılarından ve bankalardan ödemeler talep ve tahsil edilebilir ve ilgili bilgiler alınabilir.

w3yz ve/veya bağlı kuruluşları, tüm Ücret ödemeleri ve w3yz’ye ya da w3yz tarafından yapılan tüm iadeler için bir fatura veya alacak dekontu ("Fatura") düzenlerler. Tüm faturalar elektronik fatura şeklinde düzenlenir ve fatura adresinizde yer alan ülkeye bağlı olarak Kullanıcı Hesabınız üzerinden ve/veya e-posta yoluyla tarafınıza sunulur. Yerel kanunlara uyulmasını teminen, fatura düzenlenebilmesi amacıyla bazı Kişisel Bilgileri (Gizlilik Politikasında verilen tanım kapsamında) sağlamanız talep edilebilir. Kullanıcı Hesabınızda sunulan Faturanın yerel hukuki gerekliliklerin tamamını sağlayamayabileceğini ve bu durumda sadece proforma fatura amaçlı olarak kullanılabileceğini lütfen unutmayın.


Ücretli Hizmetlerimize ilişkin faturalar kullanıcı hesabınızda görülebilir.

Herhangi bir kesinti ya da hizmet kaybı yaşamamanızı sağlamak amacıyla, bazı Ücretli Hizmetler varsayılan olarak bir otomatik yenileme seçeneği içerir ve buna göre bu Ücretli Hizmetler, siz otomatik yenileme seçeneğini kapatmadıkça, ilgili abonelik süresi sona erdiğinde, ilk baştaki abonelik süresine (uzatma süreleri hariç) eşit bir yenileme dönemi için ve aksi bildirilmediği sürece (mevcut vergi değişikliklerini yansıtmak kaydıyla ve önceki abonelik sürecinde uygulanan indirimler ile promosyonlu teklifler hariç olmak üzere) (“Ücretli Hizmetleri Yenileme”) aynı fiyat üzerinden, otomatik olarak yenilenecektir. Örneğin, bir Hizmet için ilk abonelik süresi bir ay ise, her bir yenileme dönemi (mevcutsa) bir ay olacaktır. w3yz, bu bağlamda, ilgili yenileme dönemi başlamadan iki (2) hafta öncesine kadar Kayıtlı Kartınızdan ilgili Ücretleri otomatik olarak tahsil etme girişiminde bulunacaktır. Borçlu olduğunuz Ücretlerin sizden tahsil edilememesi halinde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu Ücretleri daha sonra tahsil etmeyi deneyebilir (ancak böyle bir zorunluluğumuz olmayacaktır) ve/veya Kullanıcı Hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebiliriz. Eğer Ücretli Hizmet Yenilemeniz yıllık veya birden çok yıllık bir abonelik süresine tabi ise, ilgili Ücretli Hizmetin yenileneceği tarihten en az otuz (30) gün önce w3yz size bir bildirimde bulunmaya çalışacaktır.


Kullanıcı Hesabınızdan ya da w3yz Destek Merkezi’ni ziyaret ederek dilediğiniz zaman Ücretli Hizmet Yenileme için otomatik yenileme seçeneğini kapatabilirsiniz.


Alan Adları Tescil Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere belli alan adları farklı bir yenileme politikasına tabidir. Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, kullandığınız w3yz hizmetlerinin (söz konusu w3yz hizmetleri otomatik abonelik yenilemesine tabi olsun ya da olmasın) doğrulanması ve başarılı bir şekilde yenilenmesi ile ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir ve tarafınıza ait olacaktır. Buna göre, daha önce tarafınızca satın alınmış olan herhangi bir w3yz hizmetinin iptal edilmesi, geçerli tekrarlayan Ücretlerin yansıtılmaması veya herhangi bir w3yz hizmetinin otomatik abonelik yenileme işlemine tabi olmaması da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir. Herhangi bir w3yz hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili olarak w3yz aleyhinde herhangi bir talep ileri sürmemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.


Abonelik döneminizin bitiminde alan adınızı kaybetmemenizi sağlamak ve web sitenizde kesintiler yaşamanızı önlemek amacıyla, siz otomatik yenilemeyi kapatmadıkça, hizmetimizi ilk aboneliğinizde belirtilen düzenli aralıklarla otomatik olarak yenileyecek ve ücretini size fatura edeceğiz.


Bazı hizmetler gerek kasıtlı olarak, gerekse yanlışlıkla otomatik olarak yenilenmeyebilir. Aboneliklerinizin zamanında yenilendiğinden emin olmalısınız.

Bir hizmet süresi veya abonelik taahhüdü için Ücrete tabi bir w3yz hizmetinden memnun kalmamanız halinde ve eğer bu hizmeti ilk kez alıyorsanız, söz konusu w3yz hizmetlerinin ilk sipariş edildiği veya etkinleştirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde ("İade" ve "İade Dönemi") herhangi bir nedenle iptal bildiriminde bulunabilirsiniz. İade imkânı yalnızca ücretsiz bir web sitesinin bir Premium veya Ayrıcalıklı Plan (w3yz Web Sitesinde sunulduğu üzere) satın alarak bir üst sınıfa geçirilmesi niteliğinde w3yz hizmetlerinin ilk kez satın alınmasında geçerlidir. İade imkânı w3yz hizmetlerinin herhangi bir şekilde ilaveten satın alınmasında, bir üst sınıfa geçirilmesinde, değiştirilmesinde veya yenilenmesinde geçerli değildir. Daha uzun süreli bir İade Dönemi gerektiren bir yargı alanı dahilinde ikamet etmeniz halinde, bu yöndeki gereklilikleri yürürlükteki kanunlar uyarınca yerine getirmekten memnuniyet duyarız. w3yz, ilgili İade Dönemi içinde bildirim alması halinde, söz konusu w3yz hizmetleri için w3yz’nin sizden tahsil etmiş olduğu bedeli sizden tahsil edilmiş olan ödeme birimi cinsinden tarafınıza iade ederek hizmetleri iptal edecektir. Üçüncü taraf ücretleri nedeniyle İade meblağının sizden tahsil edilmiş olan meblağdan farklı olabileceğini lütfen dikkate alınız. w3yz döviz fiyatlarındaki değişimler veya üçüncü taraflarca sizden tahsil edilen ücretler sonucunda meblağlarda oluşan farklardan sorumlu olmayacaktır. İade Döneminin sona ermesinin ardından, tarafınızca ödenen Ücretler iade edilemez ve iptal edilemez olacaktır. Ayrıca, kötü niyetle veya fiilen alınan ve faydalanılan hizmetler için ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla meşru olmayan bir girişimle iptal bildiriminde bulunulmuş olduğunun tarafımızca tespit edilmesi halinde, fiilen alınan w3yz hizmetlerinin ücretini söz konusu bildirimde bulunan Kullanıcıya kanunların elverdiği ölçüde fatura etme hakkımız saklıdır.


Lütfen unutmayın: w3yz hizmetleri kapsamında veya w3yz hizmetleri üzerinden satın alınan bazı hizmetler için para iadesi yapılamayabilir. Alan adları, iş araçları ve uygulamalar gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri bu kapsama dâhildir. Satın alınan her bir hizmet veya uygulamaya ilişkin koşullar w3yz Web Sitesinde ve/veya söz konusu hizmet veya uygulamaların satın alınması sürecinin bir parçası olarak veya bu süreç esnasında belirtilmektedir. Bir hizmeti satın almadan önce o hizmeti iptal edebilme imkânınız olduğunu doğrulama sorumluluğu tarafınıza aittir. İadesi mümkün olmayan Ücretli Hizmetler, uygulamalar veya Üçüncü Taraf Hizmetleri için ödenen tutarlar tarafımızca iade edilmeyecektir.


İlk kez satın alındığında, aylık veya yıllık ücretli hizmetlerimiz için 14 gün süreli para iade garantisi sunuyoruz.


Bazı hizmetlerin iadesi mümkün değildir. Bu nedenle lütfen her bir hizmete ilişkin şartları dikkatle incelediğinizden emin olun.

Herhangi bir zamanda w3yz hesabınızda ödenmesi gereken herhangi bir Ücretin reddedildiği, geri ödenmesinin talep edildiği veya başkaca bir şekilde itiraz edildiği takdirde ("Geri Ödeme Talebi"), bu durum işbu koşullar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinizin ihlali olarak addedilir ve w3yz hizmetlerini kullanımınız otomatik olarak devre dışı bırakılabilir veya sonlandırılabilir.


Bir Geri Ödeme Talebinde bulunulması halinde, Kullanıcı Hesabınız yeniden satın alma veya yeniden kullanma seçeneği sunulmaksızın bloke edilebilir ve söz konusu Kullanıcı Hesabının içerdiği tüm veriler her türlü alan adı, uygulama ve Üçüncü Taraf hizmeti de dâhil olmak üzere, iptal edilebilir ve Kapasite Kaybına (aşağıda Bölüm 6.3'te tanımlanan şekilde) uğrayabilir.


w3yz hizmetlerini kullanımınız, ilgili w3yz hizmeti için yeniden abonelik yaptırmadığınız ve alınan her bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak w3yz’nin ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin maruz kaldığı bilumum ücret ve giderler de dâhil olmak üzere geçerli Ücretlerin tamamını (Geri Ödeme Talebi öncesinde sağlanan w3yz hizmetlerine ilişkin Ücretler, ödemeyi işleme alan merciinin maruz kaldığı hizmet ve işlem bedelleri ve ücretleri de dâhil) ödemediğiniz müddetçe yeniden başlatılmayacaktır.


w3yz’ye yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz var ise, w3yz hizmetlerinin iptal edilmesini ve Kullanıcı Hesabınızın bloke edilmesini önlemek, ayrıca, tarafınızca satın alınmış (ve geri ödeme talebinde bulunulmuş) olan w3yz hizmetlerine ait tüm Ücretlerin tarafınızca yeniden ödenmesine ek olarak ilişkili diğer Ücretlerin ödenmesi konusunda yükümlülük altına girmenize neden olması muhtemel mesnetsiz veya hatalı bir Geri Ödeme Talebinde bulunulmasını önlemek amacıyla geri Ödeme Talebinde bulunmadan veya ödemenin iptali için başvurmadan önce Müşteri Destek ekibimizle temasa geçmenizi öneririz.


Alınan herhangi bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak, söz konusu Geri Ödeme Talebinden sorumlu Kullanıcının fiilen işleme onay vermiş olduğunu ve akabinde sağlanan hizmetleri kullanmış olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgenin ilgili kredi kartı şirketine veya finans kuruluşuna sunulması yolu da dâhil olmak üzere itirazda bulunma hakkımız saklıdır.


Geri ödeme talepleri hesabınızı iptal etmemize neden olabilir, bu nedenle bu tür taleplere neden olmaktan kaçınınız.


Lütfen geri ödeme talebinde bulunmadan önce Müşteri Destek ekibimizle iletişime geçiniz. Müteakiben oluşabilecek her türlü hatalı ücret, ziyan ve giderlerin sorumluluğu tarafınıza ait olacaktır.


Kullanıcı Hesabınızı ve/veya herhangi bir w3yz hizmetini kullanmayı dilediğiniz zaman durdurabilir ve w3yz hizmetlerine ilişkin talimatlara uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi ve saati w3yz hizmetlerine ilişkin iptal işleminin tarafınızca tamamlandığı tarih ve saat olacak, Ücretli Hizmetlerin iptaline ilişkin yürürlük tarihi ve saati ise ilgili Ücretli Hizmetlerin abonelik döneminin bitimi olacaktır.


Ücretli Hizmet Yenileme abonelikleri, yukarıda yer alan hükümlere bakılmaksızın, sadece hali hazırda ödeme yapmış olduğunuz dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır. İptal süreci birkaç gün sürebileceğinden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yapılmasını önlemek için, iptal talebinin güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az on dört (14) gün önce iletilmesi gerektiği unutulmamalıdır.


Ücretli Hizmetlerinizin iptal edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için w3yz Destek Merkezini ziyaret edebilirsiniz.


Hesabınızı veya herhangi bir hizmeti dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal talebinizin tarafımızca işleme alınmasının ardından herhangi bir ek abonelik yenileme işlemi ile ilgili olarak ücretlendirilmezsiniz.

w3yz koşullarından herhangi birine uyulmaması ve/veya ödenmesi gereken Ücretlerin ödenmemesi halinde, w3yz, Kullanıcı Hesabını ve Kullanıcı Platformunu (veya bunların belirli özelliklerini) ve ayrıca, ilişkili herhangi bir w3yz hizmetinin (örneğin Ücretli Hizmetler) veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza sağlanmasını (ödeme tamamen yapılıncaya kadar) askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.


Burada yer alan koşulların herhangi birini ihlal etmeniz veya ödemeleri zamanında yapmamanız halinde, hesabınızı askıya alabiliriz veya iptal edebiliriz.

Kullanıcı Hesabınızın veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkili herhangi bir w3yz hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin (gerek tarafınızca talep edilmesi üzerine, gerekse w3yz’nin takdirine bağlı olarak) iptal edilmesi, her türlü Kullanıcı İçeriği, Nihai Kullanıcı verileri veya Kullanıcı Hesabınızda tutulan diğer kullanım verileri ve söz konusu hizmetlere dahil olan herhangi bir alan adı rezervasyonu veya kaydı da dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızın içerik, özellik veya kapasitesinin bir kısmının kaybına ("Kapasite Kaybı") neden olabilir. w3yz söz konusu Kapasite Kaybıyla ilgili veya Kullanıcı Hesabınızın, Kullanıcı İçeriği veya Nihai Kullanıcı verilerinin yedeğinin alınmasıyla ilgili hiçbir şekilde yükümlülük altında değildir. Ayrıca, bir Kullanıcı Hesabının ve/veya herhangi bir w3yz hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinleştirilmesinin, tamamen w3yz’nin takdir yetkisi dahilinde tayin edilecek ek Ücretlere tabi olabileceği de unutulmamalıdır.


Hesabınızın veya herhangi bir hizmetinizin iptal edilmesi içerik ve veri kaybına neden olabilir. Verilerinizi ve materyallerinizi yedekleme sorumluluğu tarafınıza aittir.


w3yz hizmetleri ayrıca Kullanıcı Platformunuz aracılığıyla ürün, içerik, ödeme sistemi, fatura sistemi, sms sistemi, kargo sistemi ve hizmet satmanızı sağlayan bazı özellikler içerir (“Kullanıcı Ürünleri”; ve toplu bazda: “E-Ticaret”).


Kullanıcı Ürünleriniz ve E-Ticaretle ilgili faaliyetleriniz, Kullanıcı Platformunuzda yer verilen veya atıfta bulunulan her türlü tanıtım ve ilgili İçerik ve bunlarla ilgili yürürlükteki tüm kanunlara uymak, münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Bu platformun tarafımızca sağlanmasının yegâne amacı, çevrimiçi E-Ticaret faaliyetlerinizi yönetmenizi temin etmektir. Kullanıcı Ürünlerinizin herhangi bir fiili veya potansiyel alıcısıyla olan ilişkileriniz ve/veya gerçekleştirilen işlemlerinizle ilgimiz bulunmamaktadır.


Kullanıcı Ürünleriniz bir şahıs tarafından satın alındığında, ilgili işlemin ödemeleri üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları ("Ödeme Sağlayıcıları") aracılığıyla gerçekleştirilir.


Ürün, içerik ve hizmetlerinizi çevrimiçi satmak için Hizmetlerimizi kullanabilirsiniz.

Belirli Premium Planları (w3yz Web Sitesinde sunulduğu şekliyle) satın aldığınızda, w3yz -bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak- müşterilerinizden ödeme kabul etmenizi sağlamak amacıyla, adınıza otomatik olarak bir w3yz Payments hesabı bağlayabilir. Bu hesabın kullanılması, w3yz Payments kayıt işlemini tamamlamanıza bağlıdır. Bu w3yz Payments hesabı, ekte sunulan w3yz Payments Kullanım Koşullarına tabidir. Lütfen sitenizi yayınlamadan ve ödemeleri kabul etmeden önce bu kullanım koşullarını okuyun. Diğer Ödeme Sağlayıcılarına bağlı tüm hesaplar, ilgili Ödeme Sağlayıcıların hizmet şartlarına tabi olacaktır. Biz, bu tür Ödeme Sağlayıcıları ile olan ilişkilerinizde veya bu Ödeme Sağlayıcılarından herhangi birinin eylemlerinde, hiçbir şekilde taraf veya sorumluluk sahibi değiliz. w3yz Payments’ın (ülkenizde varsa) varsayılan ödeme sağlayıcınız olmasını kabul edip onaylamak sizin sorumluluğunuzdadır. w3yz Payments'ı veya başka bir Ödeme Sağlayıcısını etkin tutmak istemiyorsanız, bunları devre dışı bırakmak da sizin sorumluluğunuzdadır.


Müşterilerle ve ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla ilişkileriniz de dâhil olmak üzere satış faaliyetlerinizin tamamı sizin sorumluluğunuzdadır.

Kullanıcı Ürünlerinin satın alınması veya satılmasıyla ilgili tüm Vergiler de dâhil olmak üzere E-Ticaret faaliyetlerinizle ilişkili her nevi Vergi ve ücret, doğru meblağların tahsil edilmesi, rapor edilmesi ve ilgili mercilere ödenmesi ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın konu hakkında bilgilendirilerek kanunlara uygun olarak düzenlenmiş faturanın kendilerine iletilmesi tümüyle ve münhasıran tarafınızın sorumluluğundadır;


w3yz’nin tarafınıza sağlamış olduğu E-Ticaret özelliklerinde belirtilen tüm Vergiler sadece örnekleme amaçlı olup bunlara hiçbir şekilde itibar edilmemelidir;


Kullanıcı Ürünlerinizin temin ve teslim edilmesiyle ilgili tüm giderlerin karşılanması ve Kullanıcı Ürünlerinizin güvenli, profesyonel ve endüstri standartlarıyla uyumlu olarak sunulmasını sağlamak tarafınızın sorumluluğundadır;


Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak vermiş olduğunuz her türlü beyan, vaat, yardım, garanti ve destek münhasıran tarafınızın sorumluluğunda olup her türlü soru, şikâyet ve talep için Kullanıcı Platformunuzda doğru iletişim bilgilerinizi sağlamalısınız. Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak tehlikeli, sahte, çalıntı, hileli, saldırgan veya istismar edici olarak addedilebilecek; satışı, dağıtımı veya kullanımı yasaklanmış veya tüketici hakları, fikri mülkiyet veya mahremiyet hakları, ürün güvenliği, ticari düzenlemeler ve yaptırımlar, destek, bakım ve ihracat ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir kanuna diğer şekillerde aykırılık teşkil eden herhangi bir bilgi, İçerik veya materyali sunamaz veya satamazsınız.


Ayrıca w3yz, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla, Kullanıcı Platformunuzu ve/veya herhangi bir Kullanıcı Ürününü -o an itibarıyla Kullanıcı Platformunuzda yer almış, yayınlanmış ya da Kullanıcı Platformunuzun bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın- Kapasite Kaybı ile ilgili olarak ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere, tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya kaldırabilir.

Bölgesel kısıtlamalara tabi olarak Apple Pay ile ödeme kabul edebilirsiniz. Apple Pay'i kullanarak Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions anlaşmasını kabul etmiş olursunuz. Bu şartlar ve koşullar, zaman zaman Apple tarafından değiştirilebilir. Apple Pay hesabınızı sizin adınıza etkinleştirebiliriz, aksi takdirde Apple Pay hesabınızı Kullanıcı Hesabı kontrol panelinizden sizin etkinleştirmeniz gerekir. Eğer Apple Pay hesabınızı aktif tutmak istemiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şüpheye mahal vermemek adına, Apple Pay, aşağıda 9. Bölüm'de tanımlandığı gibi bir üçüncü taraf hizmetidir.

w3yz Hizmetlerinin bir parçası olarak, Kullanıcı Platformlarında videoların yönetimi için w3yz video hizmetleri sağlayabilir (örneğin w3yz Video veya w3yz Pro Gallery gibi) ("Video Hizmetleri").


Kullanıcı Platformunuz için Video Hizmetlerinin kullanılması, bazı marka ve patentlerin kullanımı için TPE’den bir lisans ("Lisans") almanızı gerektirebilir. Faaliyetinizin bir Lisans gerektirip gerektirmediğine karar vermek ve Lisansı almak münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır.


İşbu Kullanım Koşullarının 13. Bölümünde belirtilen hükümlere ek olarak ve hiçbir sorumluluk sınırlandırması olmaksızın, TPE çerçevesindeki marka ve patent havuzunun ihlali ve/veya kötüye kullanımından kaynaklanan veya ihlali ve/veya kötüye kullanımı ile ilişkili olarak ortaya çıkan her bir zarar ve masraf, yükümlülük, kayıp, mükellefiyet, borç ve gider ile tüm zararlar ve masraflar, yükümlülükler, kayıplar, mükellefiyetler, borçlar ve giderler (avukatlık ücretleri de dâhil) karşısında w3yz’yi, w3yz’nin memurları, müdürleri, hissedarları, çalışanları, iştirakleri ve temsilcilerini savunacak, tamamen tazmin edecek ve onları herhangi bir sorumluluktan bağışık tutacaksınız.


Eğer ihtiyaçlarınız tarafımızca normalde sunulanlardan daha kapsamlı bir plan gerektiriyorsa, lütfen info@w3yz.com adresinden destek ekibimizle temasa geçin.


w3yz Video Hizmetlerinin belirli kullanımları bazı marka ve patentlerin kullanımı için bir lisans gerektirebilir. Böyle bir lisans almanızın gerekip gerekmediğini teyit etmelisiniz.


Bazı çevrimiçi video faaliyetleri için bir lisans almanız gerekebilir. Bu zorunluluğu doğrulamak ve gerekirse bu lisansı almak sizin sorumluluğunuzdadır.

w3yz hizmetleri, Kullanıcı Platformunuz için bir alan adı satın alabileceğiniz alan adı tescil firmaları, w3yz Web Sitesi üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf Lisanslı İçeriği, medya dağıtım hizmetleri, E-Ticaret Ödeme Sağlayıcıları, fiziki ürün satıcıları, Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak size destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcı Platformunuzu ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf hizmet, ürün ve araçlarından (hep birlikte "Üçüncü Taraf Hizmetleri" olarak anılacaktır) faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlar.


Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza ne şekilde (bazı w3yz hizmetleriyle paket halinde veya bütünleştirilmiş şekilde, w3yz veya w3yz tarafından belgelendirilen veya yetkilendirilen kişilerce ayrı olarak veya w3yz hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, w3yz, sadece tarafınızla anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir. w3yz, tarafınızla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti arasındaki herhangi bir ilişki veya işleme taraf olmadığı gibi, bunların izlenmesinden de hiçbir şekilde sorumlu değildir.


Bu tür hizmetlerin w3yz’ye ve/veya bu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sağlayıcılarına ek ücretler ödenmesini gerektirebileceğini kabul etmektesiniz.


Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran tarafınıza ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi olduğu ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki ve mali şartlara tabi olabilir.


Hizmetlerimizden faydalanırken üçüncü tarafların hizmetlerini, yazılımlarını veya ürünlerini kullanırsanız, onların kullanım koşullarına uygun hareket ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Örneğin, Hizmetlerimizden faydalanırken YouTube kullanıyorsanız, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte olan YouTube sürümündeki https://www.youtube.com/t/terms?gl=TR koşullara ve https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ politikasına uymanız gerekir.


w3yz, bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini -o an itibarıyla Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuzun/Platformlarınızın bünyesi dâhilinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın- tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Platformunuzdan/Platformlarınızdan ve/veya w3yz hizmetlerinden kaldırabilir.


Hizmetlerimiz, tarafımızla ilişkili olmayan üçüncü taraflardan çeşitli hizmet ve araçları temin etmenize olanak sağlamaktadır.Tarafınızla söz konusu üçüncü taraflar arasında sadece aracı bir platform görevi gördüğümüzden, anılanlarla karşı taahhütleriniz münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır.


Hizmetleri dilediğimiz zaman kaldırabiliriz ve bu durum web sitenizi, kullanıcı hesabınızı veya deneyiminizin genelini etkileyebilir.


w3yz hizmetlerini kullanırken çeşitli kaynaklara ait Kullanıcı Platformlarına, Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf Hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatalı, saldırgan, sakıncalı veya yasa dışı olabilir. Bunlarla ilgili olarak w3yz aleyhinde sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollarından feragat etmektesiniz.


Herhangi bir Kullanıcının veya Üçüncü Taraf Hizmetinin uygunsuz hareket ettiğini veya herhangi bir w3yz hizmetini diğer şekillerde istismar ettiğini düşünüyorsanız lütfen destek merkezimizi kullanarak bu Kullanıcıyı ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetini hemen tarafımıza bildiriniz. Bu konudaki bildiriminizin Wix'i herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına sokmayacağını, w3yz’nin tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla anılan bildirimi değerlendirerek harekete geçebileceğini, harekete geçmekten imtina edebileceğini veya harekete geçmeden önce ek bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz.


Hizmetlerimizi kullanan herhangi birinin uygunsuz veya taciz edici davranışlarda bulunduğuna şahit olursanız lütfen tarafımıza bildirin.

w3yz, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu’na ilişkin yorumu uyarınca hareket etmektedir. Eserinizin kopyalandığını veya telif hakkı ihlali teşkil edecek başka şekillerde kullanıldığını düşünüyorsanız destek merkezimizi kullanarak söz konusu ihlali tarafımıza bildirebilir, veya aşağıda belirtilen bilgileri yazılı olarak Telif Hakkı Temsilcimize iletebilirsiniz: (1) telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip olan kişinin iletişim bilgileri; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin tanımı; (3) ihlale neden olduğunu veya ihlal eylemine konu olduğunu ve kaldırılması veya erişime kapatılması gerektiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı, w3yz’nin söz konusu materyali bulmasını sağlamaya yeterli düzeyde (URL adresi de içeren) bilgiler; (4) samimi kanaatinize göre materyalin şikayete konu edilen biçimde kullanılmasına telif hakkının sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair bir beyan; ve (5) bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya onun adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair belge ve beyan.


w3yz’nin Telif Hakkı Temsilcisine şu adresten ulaşabilirsiniz:


W3YZ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ


Ataköy towers 7-8-9. Kısım Mahallesi Çobançeşme E-5 Yan yol Caddesi Kat:1 No:43 Bakırköy / İstanbul


Sayın: Telif Hakkı Temsilcisi


Tel No : +90 0531 246 05 05


E-posta: info@w3yz.comw3yz, Kullanıcı Hesabınız veya Kullanıcı Platformunuz ile ilgili bir telif hakkı ihlaline ilişkin bir ihbar alması halinde tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla, tarafınıza önceden bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir, Kullanıcı Platformunuzu veya herhangi bir İçeriği kaldırabilir. Bu durumda, aşağıdaki bilgileri içermesi gereken uygun bir karşı ihbarda bulunabilirsiniz: (1) adınız soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ve ıslak veya elektronik imzanız; (2) materyale ait açıklama ve kaldırılmadan önceki konumu; (3) materyalin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırılmış olduğuna dair beyan; (4) uygun bir yargı organına ilişkin rızanız ve (5) ilgili yasa hükümleri kapsamında gerekli olan diğer her türlü bilgi. İşbu 9. bölüm uyarınca yapılan tüm ihbarlar, tamamen w3yz’nin makul takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla kabul edilmiş, uygulanabilir ve yasaya uygun olarak addedilebilir. w3yz, ihlal bildiriminde bulunan kişi veya kurumu söz konusu karşı beyanla ilgili olarak bilgilendirme ve bu kapsamda yer alan herhangi bir ayrıntıyı verme hakkını saklı tutar.


Başkalarının sınai ve fikri mülkiyet haklarına saygılıyız.


Telif hakkıyla korunan eserlerinizin diğer kullanıcılar tarafından uygunsuz şekilde kullanılması halinde lütfen ilgili yasa hükümleri uyarınca gereğini yapabilmemiz için gerekli tüm bilgilerle birlikte durumu tarafımıza bildiriniz.


Web sitenizin içeriğiyle ilgili bir telif hakkı ihlali bildirimi almamız halinde web sitenizi ve hesabınızı kaldırabilir veya iptal edebiliriz.

Tarafımızca sağlanan w3yz hizmetleri, kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, ticari elverişliliğe, belirli bir amaca uygunluğa, işçilik kusurlarına ve diğer herhangi bir garantinin ihlal edilmediğine ilişkin bilumum zımni garanti veya koşullar da dâhil olmak üzere herhangi bir garanti altında olmaksızın "olduğu gibi", "garanti verilmeksizin" ve "kullanıma sunulduğu şekliyle" esasına göre sağlanmaktadır. Özellikle de, w3yz hizmetlerinin (veya bunların herhangi bir parçası, özelliği veya İçeriğinin) eksiksiz, doğru, belirli bir kalitede, herhangi bir şekilde güvenilir veya güvenli oldukları, tarafınızca (veya Nihai Kullanıcılarınız tarafından) öngörülen herhangi bir faaliyet, cihaz, işletim sistemi, tarayıcı, yazılım veya araç için uygun veya bunlarla uyumlu oldukları (veya herhangi bir zamanda bu niteliklere sahip olacakları), veya tarafınızın veya Nihai Kullanıcılarınızın (faaliyet gösterdiğiniz yargı alanı dâhilinde geçerli olanlar da dâhil olmak üzere) tabi olduğu herhangi bir kanuna uygun olduklarına veya çalıştırılmaları halinde her türlü virüs, yazılım hatası veya diğer zararlı bileşen veya program kısıtlamalarından arî olacaklarına dair tarafımızca herhangi bir beyan veya taahhüt verilmemektedir. Ayrıca, w3yz hizmetleri kapsamında adı geçen veya kullanıma sunulan herhangi bir kurum, ürün veya hizmet (tüm Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) tarafımızca desteklenmemektedir - bu nedenle lütfen bunları kullanmadan veya bunlardan başka şekillerde faydalanmadan önce doğru olduklarını teyit edin.


w3yz, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak (ancak bu yönde bir yükümlülük altında olmamak) kaydıyla, herhangi bir Kullanıcı Platformunuzu ve/veya Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle, mevzuatın elverdiği sınırlar içerisinde bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tarayabilir, izleyebilir ve/veya düzenleyebilir.


Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, w3yz hiçbir durumda herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin "yayıncısı" olarak addedilemez, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini herhangi bir şekilde desteklemez ve herhangi bir Kullanıcı veya diğer herhangi bir tarafça w3yz hizmetlerinde ve/veya w3yz hizmetleri vasıtasıyla yüklenen, duyurulan, yayınlanan ve/veya kullanıma sunulan herhangi bir Kullanıcı İçeriği, bunlarla ilgili olarak herhangi bir tarafça gerçekleştirilen herhangi bir kullanım veya yaşanan herhangi bir kayıp, silme veya zarar bakımından veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yayınlanması veya bunlara erişilmesi ve/veya istinat edilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak tarafınızın veya başkalarının maruz kalabileceği herhangi bir ziyan, zarar, gider veya masraf bakımından hiçbir yükümlülük kabul etmez. Ayrıca, w3yz, tarafınızca veya diğer herhangi bir tarafça karşılaşılabilecek herhangi bir yanlışlık, hakaret, karalama, yalan, müstehcenlik, pornografi, tahrik ve/veya yasa dışı ve/veya ihlal edici nitelikteki diğer Kullanıcı İçeriği nedeniyle herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.


w3yz hizmetlerini kullanma ve/veya w3yz hizmetleri üzerinden veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetine bağlama ve/veya bunlarla ilişki kurma ile ilgili risklerin söz konusu olduğunu ve w3yz’nin söz konusu kullanım ve/veya etkileşimlerin belirli bir şekilde sonuçlanacağını garanti edemeyeceğini ve etmediğini kabul etmekte ve bu tür etkileşimlerle bağlantılı olarak ve/veya bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü riski, yükümlülüğü ve/veya zararı üstlenmektesiniz. Söz konusu riskler, diğerlerinin yanı sıra, Üçüncü Taraf Hizmetleri ve/veya Lisanslı İçerik ile ilgili olarak ve/veya bunlar tarafından yanlış bilgi verilmesini, garanti ve/veya sözleşme koşullarının ihlal edilmesini, hakların ihlal edilmesini ve netice kabilinden doğan bilumum tazminat taleplerini içerebilir.


w3yz, w3yz hizmetlerinin kişisel içeriğin barındırılması amacıyla kullanılmasını önermemektedir ve bu tür içeriğin ihlal edilmesi veya zarar görmesi ile ilgili herhangi bir güvenlik veya bütünlük yükümlülüğü veya riskini kabul etmez.


Bazı w3yz hizmetlerinin hali hazırda BETA versiyonu halinde kullanıma sunulduğunu ve BETA testlerinin sürmekte olduğunu lütfen unutmayın. Bazı w3yz hizmetlerinin halen yazılım hataları içerebileceğini, kesintiler yaşanmasına neden olabileceğini ve planlanan veya belirlenen şekilde çalışmayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. BETA aşamasındaki w3yz hizmetlerini kullanımınız, söz konusu w3yz hizmetlerinin BETA testlerine katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


Hizmetlerimizle ilgili olarak, kalite, güvenilirlik, güvenlik, uyumluluk ve durumları ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere tarafımızca hiçbir garanti verilmemektedir.


Web sitesi içeriğinizi izleyebilir ve düzenleyebiliriz.


Ancak, içeriğinizin "yayıncısı" olarak addedilmemiz mümkün değildir ve içeriğinizi desteklemediğimiz gibi, tarafınızca veya başka herhangi biri tarafından kullanılan herhangi bir içerikle ilgili olarak yükümlülük altında olmamız da söz konusu değildir.


Tarafımızca sunulan hizmetlerin ve başka herhangi bir tarafça sunulan hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili riskler söz konusudur. Bu riskleri kabul etmektesiniz.


Hizmetlerimizin bazıları halen BETA formatında olup, yazılım hataları içermeleri veya kesintilere neden olmaları mümkündür.

Geçerli yargı alanlarında kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, w3yz, onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (1) herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (2) w3yz hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarardan; (3) sunucularımıza ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (4) w3yz hizmetlerine gönderilen veya w3yz hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (5) w3yz hizmetlerinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; (6) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (7) w3yz hizmetlerinin tümünün veya Hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere w3yz’nin makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.


Bu sorumluluk sınırlandırmalarının w3yz’nin hizmetlerinin öneminin kısmen dikkate alınmasıyla belirlenen ve üzerinde mutabık kalınan bir risk dağıtımı anlamına geldiğini ve bu sınırlandırmaların w3yz’nin söz konusu sorumlulukların doğma olasılığıyla ilgili olarak bilgilendirilmiş olduğu durumlarda bile geçerli olacağını kabul etmektesiniz.


Yürürlükteki kanuna tabi olmak kaydıyla, herhangi bir zararla ilgili yükümlülük altında olmamız söz konusu değildir.

w3yz’yi, onun yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlarını, çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını ve aracılarını aşağıda belirtilenlerden doğan her türlü tazminat talebi, zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider (avukat ücretleri de dâhil olmak üzere) bakımından savunmayı, tazmin etmeyi ve taleplerden beri tutmayı kabul etmektesiniz: (1) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya diğer herhangi bir w3yz koşulunun tarafınızca ihlal edilmesi; (2) her türlü telif hakkı, erişim hakkı, mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı da dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakkının Kullanıcı Platformunuzdan veya Kullanıcı İçeriğinizden ve/veya w3yz hizmetlerinin lehinize başlattığı her türlü yasal işlem de dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın w3yz hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan nedenlerle tarafınızca ihlal edilmesi; (3) Kullanıcı Platformunuzun ve/veya Kullanıcı İçeriğinizin bir üçüncü tarafın zarara maruz kalmasına neden olduğuna dair diğer tür talep ve iddialar.


Tarafınızca yapılan bir eylem nedeniyle mahkemeye verilmemiz veya diğer şekillerde zarara maruz kalmamız halinde ilgili masraflar ve zararlar tarafınızca karşılanacaktır.


w3yz herhangi bir w3yz hizmetini (veya bunlara ilişkin herhangi bir özelliği veya bunlar için uygulanan fiyatları) önceden haber vererek veya vermeksizin dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme, askıya alma veya sonlandırma ve/veya herhangi bir nedenle w3yz hizmetlerinden herhangi birine erişiminizi iptal etme (w3yz hizmetleri ile bağlantılı olarak tarafınızca oluşturulmuş materyallerin tümünün kaldırılması da dâhil) ve/veya herhangi bir w3yz koşulunu dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilme hakkını saklı tutar. Bu w3yz hizmetlerinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesine ilişkin olarak w3yz’nin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğünün bulunmayacağını kabul etmektesiniz. Bu tür değişikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce tarafınıza bildirilecektir. Anılan Ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla) Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir (Bölüm 6'da ayrıntılı olarak açıklanan şekilde), söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibarıyla güncel olan w3yz hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya tarafınıza alternatif Hizmetler sağlayabiliriz.


Hizmetlerimizde veya burada belirtilen koşullarda dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

w3yz koşulları, bu koşullar kapsamında sağlanan haklar ve hukuki çözüm yolları ve bunlarla ve/veya w3yz hizmetleriyle, bunların yorumlanması, ihlali, sonlandırılması veya geçerliliği ile ilintili olan her türlü tazminat talebi ve ihtilaf, w3yz koşullarından veya ilgili herhangi bir işlem veya satın alma işleminden doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler, kanunların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın her bakımdan sadece ve münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç maddi hukuk düzenine tabi olacak, buna göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.


Söz konusu tazminat talepleri ve ihtilafların tümü İstanbul / Türkiye'de bulunan yetkili bir mahkemeye sevk edilecek olup, burada, anılan talep ve ihtilafların münhasıran bu mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulmasına onay vermektesiniz. Burada, Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının tatbiki açıkça kapsam dışında bırakılmıştır.


İlgili kanunlara uygun olmak kaydıyla, w3yz ve sizin aranızdaki tüm ihtilaflar bireysel olarak çözümlenecektir ve bir toplu, konsolide veya temsili davanın (veya başkaları adına bir grup veya temsilci tarafından yürütülen diğer herhangi bir yasal takibin) bir şikâyetçisi veya üyesi sıfatıyla w3yz’den herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaksınız.


Herhangi bir hukuki uyuşmazlık halinde, w3yz’nin şirket kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.


Bu koşullar ve aramızdaki ilişki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabidir. Aramızda oluşabilecek her türlü ihtilafın çözümü için sadece İstanbul, Türkiye mahkemelerine başvurulabilir.

Aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak tarafınıza bildirimde bulunabiliriz: (1) w3yz Web Sitesi veya Kullanıcı Hesabı bünyesinde veya başka bir yerde konumlandırılacak bir afiş veya açılır pencere de dâhil olmak üzere w3yz hizmetleri vasıtasıyla; (2) tarafımıza vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesajı yoluyla ve/veya (3) tarafımıza sağlamış olduğunuz herhangi bir telefon numarası veya posta adresi de dâhil olmak üzere diğer herhangi bir yolla. Bildirimde aksi belirtilmediği müddetçe, w3yz’nin tarafınıza iletmiş olduğu bildirim, yukarıda anılan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yayınlanması veya gönderilmesini takiben yirmi dört (24) saat sonra alınmış ve geçerli olarak addedilecektir.


Hizmetlerimiz üzerinden, e-posta yoluyla veya tarafımıza bildirmiş olduğunuz diğer herhangi bir iletişim yöntemiyle tarafınıza bildirimlerde bulunabiliriz.

w3yz koşulları ile w3yz hizmetlerini kullanımınız, w3yz ile tarafınız arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.


Bu koşulların ve hizmetlerin kabul edilmesi aramızda bir ortaklık veya herhangi bir özel ilişki oluşturmamaktadır.

Bu Kullanım Koşulları, w3yz koşulları ve w3yz’nin tarafınıza iletmiş olduğu diğer hukuki bildirimler veya ücret bildirimleri ile birlikte, konuları bakımından tarafınızla w3yz arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder ve herhangi bir w3yz hizmetiyle ilgili olarak temsilcilerimiz arasında veya bunlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere w3yz ile tarafınız arasındaki gerek yazılı, gerekse sözlü her türlü eski veya eş zamanlı anlaşma, mutabakat, vaat, koşul, müzakere, taahhüt veya beyanın yerine geçer. Ayrıca, herhangi bir w3yz koşulunu kabul ederken w3yz’nin herhangi bir vaadine, teşvikine, beyanına, ifadesine, açıklamasına veya açıklama yükümlülüğüne istinat etmediğinizi de kabul etmektesiniz.


Bu koşullar (ek koşullarla birlikte) aramızdaki yegâne anlaşmanın bütününü teşkil eder.

w3yz, onayınız olmaksızın ve tarafınıza önceden bildirimde bulunmaksızın bu koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve w3yz hizmetlerine ve/veya Lisanslı İçeriğe ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi önceden w3yz’den yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemezsiniz. w3yz’nin önceden alınacak açık ve yazılı onayı olmaksızın yapılacak her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilir. Her durumda, işbu Bölüm ‎15.6 uyarınca gerçekleştirilecek bir devir veya temlik işlemi kendiliğinden w3yz’ye veya tarafınıza o tarihte geçerli olan herhangi bir w3yz hizmetini veya Üçüncü Taraf Hizmetini iptal etme hakkını tanımaz.


Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi diğer taraflara devredebiliriz. Ancak bu tür bir devir işleminin tarafınızca yapılması sadece önceden yazılı onayımızın alınmış olması halinde mümkündür.

w3yz koşullarında yer alan herhangi bir hükmün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak değerlendirilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. w3yz koşullarının herhangi birine ilişkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yapılan veya daha sonra yapılacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.


Bu koşullar, herhangi birinin geçersiz addedilmesi halinde, birbirinden bağımsızdır.

Burada yer alan tüm başlık, alt başlık veya bölüm başlığı ve web sitesinde verilen tüm açıklama veya özetler sadece kolaylık sağlama amacını taşımakta olup, hiçbir şekilde buradaki herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıcı veya açıklayıcı veya herhangi birimizi herhangi bir şekilde bağlayıcı nitelikte değildir.


Bu Kullanım Koşulları Türkçe dilinde yazılmış ve kolaylık sağlamak amacıyla diğer dillere tercüme edilmiştir. w3yz Web Sitesi dil ayarlarınızı değiştirerek diğer dillerde hazırlanan versiyonlara erişebilirsiniz. Bu Kullanım Koşullarının tercüme edilmiş (Türkçe dışındaki) bir versiyonunun Türkçe versiyonla herhangi bir şekilde çelişmesi halinde, Türkçe versiyonda yer alan hükümler geçerli olacaktır.


Bu koşulların tercüme edilmiş (Türkçe dışındaki) versiyonları sadece kolaylık sağlamak için sunulmuştur.

Müşteri Hizmetleri birimimizle iletişime geçmek için aşağıda belirtilen seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:


Aşağıdaki adresten erişilebilen w3yz Destek Merkezine giderek: https://w3yz.com/contact


Aşağıdaki adrese bir e-posta mesajı göndererek: info@w3yz.com